Energi

Brandskumskandalen: Kommuner uppmanas testa vattnet

Miljöminister Lena Ek vill skärpa reglerna för farliga ämnen sedan giftiga ämnen från brandskum upptäckts i dricksvatten. Nu uppmanas fler kommuner att testa sitt dricksvatten.

Publicerad Uppdaterad

I dag kommenterar Lena Ek (c) att dricksvatten i tre kommuner förorenats av gifter som läckt från brandskum. Ämnena, så kallade PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser), har läckt ut från brandövningsplatser där skumsläckare har använts. En av storanvändarna av brandskum har Försvarsmakten varit. Man har bland annat övat att släcka flygplansbränder.

Flera grundvattentäkter i de drabbade kommunerna: Uppsala, Ronneby och Botkyrka, kan inte längre användas på grund av föroreningarna- och Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket bedömer i en rapport att föroreningarna kan hota vattenförsörjningen.

De aktuella gifterna är numera förbjudna att hantera och använda. Dricker man av vatten som innehåller höga halter av ämnena under en längre tid kan organ såsom sköldkörtel och lever påverkas liksom immunsystemet.

- Jag delar Livsmedelsverkets analys att det är viktigt att grundvattnet runt flygplatser nu testas noga, för att se hur omfattande problemen är. Det är också viktigt att vi skärper reglerna för hur farliga ämnen får hanteras och användas för att undvika liknande händelser i framtiden, säger Lena Ek, enligt ett pressmeddelande från miljödepartementet.

Hon uppger att de så kallade högfluorerande ämnena är mycket svårnedbrytbara och kommer att finnaskvar i naturen under en lång tid framöver´.

Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen uppmanar kommuner som har brandövningsplatser som ligger nära grundvattentäkter och sjöar att undersöka dricksvattnet. Kommunerna ska vara klara i april.