Energi

Boliden stämt för chilensk giftskandal

20 000 ton svart gruvslam från Rönnskärsverken i Skellefteå har förgiftat tusentals invånare i byn Polygono i Chile. Efter miljöskandalen stämmer nu 707 av dem svenska Boliden.

Publicerad

En omfattande stämning mot gruvkoncernen Boliden lämnas i dag till tingsrätten i Skellefteå. Bakom stämningen står 707 invånare i den chilenska byn Polygono nära staden Arica i norra Chile som förgiftats av gruvslam, innehållande arsenik, bly och kvicksilver från Rönnskärsverken.

De har organiserat sig i bolaget Arica Victims och begär 90 miljoner kronor i skadestånd.

Slammet dumpades i området kring åren 1984-1985 av ett chilenskt bolag som åtagit sig att återvinna metaller ur det svenska slammet. De 707 personer som stämmer bolaget uppges av DN ha höga halter av arsenik blodet och beskrivs ha sjukdomar som cancer och värk i leder och skelett. Många av offren uppges vara barn som drabbats av olika handikapp och skador på grund av gifterna.

Stämningen har föregåtts av flera års arbete av miljörättsadvokater, både svenska och utländska. Dessa har också försökt att träffa en förlikning med Boliden men inte lyckats.

Enligt advokaterna ska Boliden ha saknat exporttillstånd från svenska tillsynsmyndigheter.

Gruvkoncernen ansvarade för exporten av slammet till Chile, men anser sig ha blivit bedragna av den lokala entreprenören och frånsäger sig, enligt media, ansvar. Ansvarshanteringen åligger i stället "andra och tredje led", uppger Boliden, som erbjöd viss saneringshjälp 1988.

Slammet uppstod vid gruvdriften och kallas våtverksslam. Det innehöll, enligt uppgift 17 procent arsenik och höga halter av bly och kvicksilver. Boliden uppges ha betalat tio miljoner kronor till det chilenska bolaget Promel, som dumpade slammet i naturen, och sedermera gick i konkurs 1993.

Miljöskandalen uppmärksammades bland annat 2009 via tv-dokumentären "Blybarnen". Bolidens förre miljöchef Rolf Svedberg ansåg att såväl Boliden som svenska staten, som denne då uppgav via Naturvårdsverket rekommenderat återvinning, måste ta sitt ansvar.