Bergvärme klassas<br></br>som förnybar källa

2007-06-12 23:00  

Den svenska värmepumpsbranschen har i flera år klagat på att vindkraften får all uppmärksamhet och allt stöd, medan bergvärme och andra värmepumpssystem inte ens finns med i statistiken. Nu byter Energimyndigheten fot och erkänner bergvärme som förnyelsebar energi.

- Vi kommer att ändra våra rutiner och ta med bergvärme och värmepumpsvärme i vår framtida statistik. Som det nu är är det bara den "producerade" energin som finns med i statistiken och inte den "upptagna" energin, säger Paul Westin, enhetschef på Energimyndigheten.

Sverige, som har relativt sett mer energi av det här slaget än andra länder, har nu tagit på sig uppgiften att ta fram en internationell modell för hur den här typen av energi ska redovisas, säger Paul Westin.

Det är FN:s expertgrupp för energistatistik som lagt uppdraget på Energimyndigheten och inom kort kommer man att lägga fram en rapport.

Årsvärmefaktor 3
Den rapporten visar bland annat att de värmepumpssystem som finns i Sverige i dag - bergvärme, jordvärme, luftvärme och sjövärme sammantaget - producerar 22,5 TWh värme. Till det kommer kyla som biprodukt.

Det går åt 7,5 TWh el för att driva värmepumparna som "tar upp" värmen från berget, marken, luften och vattnet och nettotillskottet av energi blir då 15 TWh.

Det ger en så kallad årsvärmefaktor på 3, det vill säga man får i genomsnitt ut tre gånger mer energin än man sätter in. Det motsvarar begreppet verkningsgrad i andra energisammanhang.

Vindkraft får all uppmärksamhet
Det är 15 gånger mer än vad all vindkraft i Sverige producerar.

- Men vindkraften får 15 gånger mer uppmärksamhet, säger Johan Barth, styrelseordförande i bergborrarnas branschorganisation Geotec, som räknar med att enbart berg- och ytjordvärme ger minst 10 TWh.

De senaste åren har det borrats cirka 50 000 hål per år för bergvärme. I dag finns det mer än dubbelt så många bergvärmeanläggningar som för fem år sedan.

- Vi kan påvisa att värmepumpar genom geoenergi helt kan ta bort oljeanvändandet vid uppvärmning och nedkylning av i princip alla lokaler och bostäder i Sverige, säger Johan Barth.

Svenska berg och norsk olja
Professor Olof Andersson vid Lunds tekniska högskola och projektledare vid konsultföretaget Sweco, har forskat i bergvärmeteknik i 20 år och menar att Sverige länge legat i framkant när det gäller teknikutveckling, men att bergvärme aldrig fått något riktigt erkännande.

- Sverige har lika mycket energiresurser i marken och bergen som Norge har i olja, säger han.

Lars Anders Karlberg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt