ELBILAR

Tesla överklagar Postnord-beslutet – vill få ut registreringsskyltarna 

Tesla har överklagat Solna tingsrätts beslut om att Postnord inte behöver dela ut post till Tesla innan dom faller. Arkivbild.
Tesla har överklagat Solna tingsrätts beslut om att Postnord inte behöver dela ut post till Tesla innan dom faller. Arkivbild.

Tesla överklagar tingsrättsbeslutet om att Postnord inte behöver dela ut post till bilföretaget i väntan på att det kommer en dom i frågan, rapporterar Sveriges Radio.

Publicerad Uppdaterad

Elbilstillverkaren har stämt Postnord för att bolaget inte levererat bilföretagets registreringsskyltar med hänvisning till att brevbärarna och andra anställda är medlemmar i fackförbund som sympatistrejkar med anledning av biljättens konflikt med IF Metall.

Domstolens beslut, som kom tidigare i december, motiverades av att det krävs "mycket speciella förhållanden" för att ge Tesla skyltarna under tiden som processen pågår.

Chefsrådman Patrik Alm vid Solna tingsrätt uppgav i samband med domstolens beslut att det handlar om den grundlagsskyddade rätten till stridsåtgärder och vilken betydelse den har när det handlar om tvist mellan två företag, varav den ena är skyldig att dela ut post.

Sedan slutet av oktober pågår en utdragen strejk mot Tesla, eftersom bilföretaget vägrar teckna kollektivavtal med IF Metall.

FAKTA

Det här har hänt i Teslakonfliken

17 oktober 2023 IF Metall varslar om strejk på Teslas tio serviceverkstäder med start 27 oktober. Parterna har diskuterat frågan om kollektivavtal från och till, utan resultat, i fem år.

Medlingsinstitutet utser Kurt Eriksson till medlare.

24 oktober Parterna förhandlar på medlarens initiativ. Teslas svenska företagsledning säger att de inte vill teckna kollektivavtal.

IF Metall varslar om sympatiåtgärder på 17 allmänna verkstäder som utför service på Tesla-bilar. Start: 3 november.

27 oktober Transport varslar om sympatiåtgärder: blockad mot all lastning och lossning av Tesla-bilar i fyra hamnar. Start 7 november.

31 oktober IF Metall varslar ytterligare fyra serviceverkstäder.

1 november Parterna förhandlar och ska ses igen.

Åsikten att strejkande fack ägnar sig åt "maffiametoder" vädras i sociala medier. I Lag&Avtal förklarar Petra Herzfeld Olsson, professor i arbetsrätt, varför det är tillåtet att strejka för att förmå arbetsgivaren att teckna kollektivavtal.

6 november Parterna förhandlar men utan resultat. IF Metall går ut offentligt med att man konstaterat organiserat strejkbryteri.

7 november Nyheten utlöser en våg av sympatiåtgärder. Fastighets varslar om strejk och blockad av städarbete i Teslas verkstäder. Transport och Hamnarbetarförbundet varslar om blockad hos alla medlemsföretag i Sveriges Hamnar. Elektrikerförbundet varslar om blockad mot service och reparation av Teslas laddstationer. Start 17 november.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen uttalar sig i Lag&Avtal: "Det är upprörande att LO-förbunden går fram på det här sättet. Det finns inget som säger att Elon Musk kommer att ge sig. Tänker LO då stänga hela landet? Då skjuter vi oss i fötterna." Han vill se någon form av begränsning av konflikträtten.

8 november Seko varslar om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser ( utdelning, utlämning och avhämtning av försändelser, brev, paket och lastpall) vid PostNord och CityMail. Start 20 november.

10 november Målareförbundet varslar ett 50-tal billackeringsföretag om sympatiblockad. Start 21 november.

Fackförbundet ST varslar om sympatiblockad mot hantering av Teslaförsändelser vid PostNord. Start 21 november.

13 november Målarna varslar ytterligare omkring 50 billackerare om sympatiblockad. Start 23 november.

14 november Musikerförbundet varslar om sympatiblockad gällande uppspelning av viss musik i Teslabilar.

15 november IF Metall varslar om blockad mot tillverkning av Teslakomponenter på Hydro Extrusions i Vetlanda. Start 24 november.

16 november Byggnads varslar om sympatiåtgärder mot allt slags service-, reparations-, nybyggnads-och ombyggnadsarbete på Teslas verkstäder. Start 28 november.

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke kommenterar konfliktens upptrappning i Dagens Industri. Han anser att fackens sympatiåtgärder är orimliga. ”När den här specifika konflikten är över behöver vi fundera över tillsammans med parterna hur man ska utveckla både konfliktregler och sympatiåtgärder”.

20 november Erland Olauson, medlare och Industriavtalet opartiska ordförande, debatterar i Lag&Avtal till försvar för konflikträtten.

21 november Medlaren Kurt Eriksson intervjuas i Dagens Industri. ”Det svenska bolaget har ingen handlingsfrihet alls” säger han bland annat. ”Det är helt låst.”

22 november Elektrikerförbundet varslar om sympatiåtgärder inom hela Kraftverksavtalet gällande tillförsel av elektricitet till Teslas laddstationer. Start 1 december.

23 november Teslaägaren Elon Musk kommenterar för första gången offentligt konflikten. ”This is insane” skriver han på X, före detta Twitter.

27 november Tvisterna om registreringsskyltarna inleds. TM Sweden AB stämmer Postnord i Solna tingsrätt och Transportstyrelsen i Norrköpings tingsrätt. Bolaget yrkar på att de båda svaranden ska uppfylla sina samhällsuppdrag. Interimistiskt yrkar bolaget att det ska få hämta registreringsskyltar på egen hand. Norrköpings tingsrätt vitesförelägger samma dag Transportstyrelsen att inom sju dagar efterkomma Teslas yrkande, detta utan att myndigheten fått yttra sig.

4 december Transportstyrelsen begär inhibition av beslutet, det vill säga att Göta hovrätt ställer in verkställigheten av tingsrättens beslut. Detta beslutar hovrätten senare. Beslutet kan inte överklagas. 

5 december danska fackförbundet 3F Transport varslar om sympatiaktion mot transporter av Teslabilar, detta efter begäran från IF Metall. Start: 19 december.

Tesla öppnar nytt servicecenter i Jönköping, rapporterar nyhetssajten Allt om elbil. Det är företagets elfte servicecenter i Sverige.

6 december norska Fellesforbundet varslar om motsvarande sympatiåtgärd i Norge 3F:s i Danmark. Start: 20 december.

7 december finska fordons- och transportarbetarförbundet AKT fattar beslut om blockad mot lastning och lossning av Teslaprodukter till Sverige. Start 20 december.

11 december Tesla överklagar tingsrättens beslut att Postnord inte behöver dela ut registreringsskyltar i väntan på dom.