Elbilar

Så ska brittiska elbilister övertalas att ladda smart

Foto: Ride and Drive
Foto: Ride and Drive

I elbolagets enkät var en tredjedel av förarna ointresserade av att ladda sitt elfordon när trycket på nätet är som lägst. Nu pågår projekt i Storbritannien för att ta fram nya lösningar och incitament kring smart laddning.

Publicerad

Storbritannien oroas av konsekvenserna för elnäten när de laddbara bilarna blir fler i antal. Som exempel är i dag 89 000 elfordon uppkopplade mot UK Power Networks nätverk i the South East. Området öster och till söder om London har drygt nio miljoner invånare och till slutet av 20-talet räknar man med att 4,1 miljoner elbilar kommer att belasta operatörens nät i regionen.

Det enda sättet att komma runt det ökade trycket är smart laddning, där elbilarna inte belastar nätet när den generella förbrukningen peakar. Och sedan sommaren 2019 är det krav på att alla laddpunkter i Storbritannien ska ha teknik som hjälper bilisterna att ladda till en lägre kostnad vid tider då efterfrågan är låg.

Men vad säger konsumenterna? I en enkät frågade UK Power Network 800 bilister om deras syn på smart laddning, och två tredjedelar var villiga att ladda bilen på tider när efterfrågan är låg om det innebär att elen kostar mindre. Samtidigt angavs tryggheten kring en tillgänglig mobilitet som viktig. Det rapporterar Engineering and Technology.

Om man inte laddar under ”kontorstid” så ökar risken för att batteriet ibland saknar den kräm som föraren hade önskat. I rapporten EV Energy Taskforce från Low Carbon Vehicle Partnership konstateras att elbilisterna måste erbjudas valmöjligheter såväl som ekonomiska incitament.

Därför har UK Power Network inlett ett samarbete med elleverantörer och andra berörda för att skapa en ny plattform för smart laddning. Till detta har tusen elbilister engagerats i ett storskaligt projekt som ska ta fram incitament för konsumenterna.

– Elfordonen kommer, och vi spelar en nyckelroll för att säkerställa att våra konsumenter kan dra nytta av ny teknik. Det är därför som vi har lyssnat på olika intressenter på marknaden från energileverantörer till konsumenter för att utveckla nya incitament som levererar förmåner. Smart laddning är en avgörande del av den lösning som vi kan använda framöver för att bygga ny infrastruktur som kan ge oss kapacitet för den ökade efterfrågan, säger Ian Cameron, kund- och innovationschef på UK Power Networks.