Elbilar

Rapport: Teslas ”Autopilot” bakom flest krascher

Foto: Felix Björklund
Foto: Felix Björklund

Tesla utmålar system för "totalt självkörningsförmåga" som branschledande. Men en färsk rapport visar att Tesla-bilar är med i flera olyckor än andra fordon med körassistenter.

Publicerad

Det är amerikanska National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som redovisar hur ofta olika bilar med körassistenter är involverade i krascher.

Systemen, Advanced driving asstance  systems (ADAS) finns i de flesta moderna bilar och sedan i fjol är det krav på tillverkarna att rapportera in alla incidenter som leder till krascher på publika vägar.

Tesla i krocktoppen

I den senaste rapporten som rör perioden juli 2021 till maj 2022 framgår det att 392 krockar med ADAS rapporterats. Dessa har resulterat i att sex personer omkommit och fem har skadats allvarligt. Tesla stack ut då de stod för snudd på 70 procent (273 kraschar) följt av Honda 23 procent (90) och Subaru 2,5 procent (10).

– Dessa data är en del i vår strävan efter transparens, ansvarsutkrävan och säkerhet. Ny fordonsteknik har potentialen att hjälpa till att undvika krockar, reducera krockvåld och rädda liv. Myndigheten är intresserad av att driva på teknik som visar sig göra det och därför är data som det här ett viktigt steg, säger Steven Cliff, chef för NHTSA, i ett uttalande.

Utredning pågår

NHTSA meddelade att dessa data används för att utreda systemen, påvisa behov av att återkalla produkter, men även för att hjälpa till och identifiera problem.

Myndigheten ville dock poängtera att även om en tillverkare sticker ut, måste man ha i åtanke att dessa data som finns inte ska användas som måttstock för hur bra ett system i sig är. Dock håller man på och utreder just Tesla för flertalet krascher där ADAS-systemet använts.

Waymo i flest krascher

Utöver ADAS-statistik redovisade NHTSA även hur ofta fordon utrustande med självkörande teknik enligt SAE nivå 3 krockade. Här var det Alphabet-ägda Waymo som toppade kraschstatistiken med 62 krockar under mätperioden.

Framöver kommer NHTSA att rapportera sina data kring körassistenter och autopiloter på månadsbasis.