Tuffa tag i första Ipred-målet

2009-04-30 14:02  

Svenska förläggarföreningen yrkar att Solna tingsrätt vid vite förbjuder internetoperatören Ephone att förstöra användaruppgifterna bakom ett speciellt ip-nummer. Men Mats Jender, domare vid Solna tingrätt, avslog för en stund sedan föreningens begäran.

Tvisten i det första svenska Ipred-målet hårdnar. Svenska förläggarföreningen, som representerar fem ljudboksförlag, önskar få hjälp av domstol att få uppgifter om abonnenten bakom ip-numret 77.53.104.102.

Numret ska leda till en server där någon olagligt kopierat och lagt upp ett antal ljudboksfiler, som förlagen äger rättigheterna till.

I dag yrkar förläggarföreningen, via ombudet Danowsky & Partners, dessutom att Ephone föreläggs att inte radera några användaruppgifter som har koppling till ip-numret i det aktuella målet.

Frågan om förbud har blivit aktuellt efter att flera internetoperatörer på senare tid meddelat att man har för avsikt att förstöra likande uppgifter, anser Danowsky & Partners.

”Om den information som ärendet avser skulle raderas finns det en stor risk för att ljudboksförlagens rätt inte kommer att kunna prövas”, skriver man.

Danowsky & Partners begärde också att domstolen genast skulle ta ett interimistiskt beslut.

– Man har uppfattningen att ärendet är så brådskande att motparten Ephone inte ska få yttra sig. Men det är inte min uppfattning. Jag har avslagit deras begäran i väntan på vad Ephone har att säga, säger Mats Jender till Nyteknik.se.

Ephone får nu tid på sig till nästa tisdag, den 5 maj, att yttra sig i frågan om de tänker förstöra uppgifterna.

Därefter kommer Mats Jender att meddela hur han ställer sig till att förelägga om ett förbud.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt