Finland vill testa fjärrlotsning av fartyg

2017-09-12 06:00  

Finland förbereder för tester där lotsen är kvar i land och via uppkopplade system leder fartyg rätt. I Sverige finns än så länge inga sådana planer.

Lång kust, smala farleder, stora skärgårdsområden. Den finska och svenska lotsverksamheten har många likheter. Större fartyg som befinner sig i främmande farvatten har i flera hundra år behövt hjälp att ta sig in till de viktiga hamnarna.

Till viss del utförs lotsning på samma sätt i dag som den gjorde i slutet av 1600-talet när Finland och Sverige fick sin första officiella lotsverksamhet. En lots tar sig ut till ett anlöpande skepp, hoppar ombord och ser till att den tar sig säkert förbi skär och kobbar.

Men i Finland förbereds nu en lagändring för att göra det möjligt att testa fjärrlotsning, där lotsen stan- nar i land och från en central dirigerar fartyget rätt. Finska statliga bolaget Finnpilot planerar att starta tester i någon finsk hamn 2020.

– Fjärrlotsning måste vara minst lika säker som lotsning är i dag, och vi tänker att det ska göra lotsning ännu säkrare. Det kan också bli billigare. I dag utgör transportkostnaden, när lotsen åker till eller från ett fartyg, en tredjedel av hela kostnaden för lotsning i Finland, säger Kari Kosonen, vd för Finnpilot.

Läs mer:

Läs mer: Människan i centrum av automatiska trafiksystem

I testerna ska farledsmärken förses med sensorer, till exempel så kallad lidar, som är laserradar för avståndsmätning.

– Lidar kan ge exakta positioner för var ett fartyg befinner sig och en bild av området. Vi kan inte bygga upp ett sådant här system kring gps, där det finns för många osäkerheter. Lidar ger en väldigt skarp bild. Med lidar kan vi också se små båtar. Problemet kan vara att räckvidden inte är så stor. Detta kan betyda att vi behöver många lidar, säger Kari Kosonen.

Sensorerna ska kommunicera både med ett fartyg och med en lotscentral i land.

Sensorerna är till stor del teknik som redan finns. Till exempel används lidar i utvecklingen av självkörande bilar. Men det finns behov av teknikutveckling på andra områden, som bättre system för ruttplanering.

Inom flygtrafik finns standardiserade system för kommunikation om flygvägar, där flygbolag och flygtrafikledningar delar information med varandra. För sjöfarten finns inte lika utvecklade system. Men det pågår ett arbete med det som kallas Sea Traffic Management, STM, där alla parter inom sjöfarten ska ha en uppdaterad bild av hur fartyg rör sig. Svenska Sjöfartsverket leder ett stort EU-projekt för att införa STM.

Läs mer:

Läs mer: ”Ett fönster matchar inte teknikutvecklingen”

Testerna för fjärrlotsning i Finland ska utföras tillsammans med universitet eller forskningsinstitut i Finland, samt rederier. Ett konsortium ska bildas, men vilka som ska ingå är inte klart. Inte heller vilken hamn som ska bli testhamn.

Varför är just Finland tidigt med att testa fjärrlotsning?

– Vi är intresserade av att använda ny teknik inom sjöfart. Finland och Norge håller på att utveckla autonoma fartyg, och det här är ett steg mot det. De som utvecklar den tekniken behöver den erfarenhet vi kommer att få i testerna, säger Kari Kosonen.

Sverige har inte följt samma väg som Finland.

– Det är ingenting vi arbetar aktivt med än så länge, säger Siv Thorsköld, handläggare för sjötrafik på Transportstyrelsen.

Läs mer:

Läs mer: Motstånd mot ansvar för flera flygplatser

Hon leder en arbetsgrupp som gör en översyn av lotsplikten i Sverige. Den utreder hur lotsplikten ska bli riskbaserad, i stället för att utgå från vilken storlek och vilken last ett fartyg har. En av parametrarna som ska vägas in i en riskbedömning är vilka tekniska hjälpmedel som finns ombord. Men att titta på fjärrlotsning ingår inte i uppdraget.

– Vi känner till det som Finland arbetar med. Sjöfarten är en global verksamhet, och vi tittar hela tiden på det som andra länder gör. Det handlar om relationen mellan människa och teknik, och det sker en stor utveckling på det området, säger Siv Thorsköld.

Lotsning

Det reglerade lotsväsendet i Finland och Sverige är över 300 år gammalt. Länderna fick sin första lotsförordning 1696.

Finnpilot, det finska statliga lotsbolaget, genomförde 23 461 lotsningar under 2016. Utmed den finska kusten finns 42 lotsplatser, där fartyg med lotsplikt inte får passera utan en lots ombord. Finnpilot har 143 lotsar.

Sjöfartsverket i Sverige genomförde 32 669 lotsningar 2016, och har 210 anställda lotsar.

Anna Orring

Mer om: Trafikledning

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt