Opinion

”Ygeman – slopa straffskatten på solel”

Henrik Saxborn, vd på fastighetsbolaget Castellum. Foto: Mikael Göthage
Henrik Saxborn, vd på fastighetsbolaget Castellum. Foto: Mikael Göthage
Med mindre administrativt krångel skulle fler tak kunna täckas av solceller, enligt debattören.
Med mindre administrativt krångel skulle fler tak kunna täckas av solceller, enligt debattören.

DEBATT. Befria solceller från snåriga skatter och krångliga regler. Solen är en fantastisk energikälla som utnyttjas alldeles för lite i Sverige, skriver Henrik Saxborn, Castellum.

Allt för länge har skatter och krångliga regler motarbetat solcellsutvecklingen i Sverige. Vi är beredda att investera i Nordens största solcellsprogram. Är ni politiker beredda att göra om och göra rätt?

Byggnader står i dag för cirka 40 procent av energianvändningen och ska vi lyckas nå Sveriges ambitiösa klimatmål krävs investeringar, både i fastigheter som byggts tidigare och djärva nyproduktionssatsningar på ”Noll-byggnader” utan koldioxidutsläpp.

Vi tar ett stort ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Vi har de senaste tio åren sänkt energianvändningen per kvadratmeter med en tredjedel och har som mål att vara helt klimatneutrala till 2030.

De senaste åren har vi investerat och byggt cirka 8 500 kvm solceller vilket motsvarar årsförbrukningen för 250 villor. Men det finns en enorm potential till ytterligare utbyggnad på våra tak som omfattar cirka 650 fastigheter i våra nordiska städer. Vi beräknar att kunna öka vår kapacitet med 60 gånger dagens nivå och genomföra investeringar på upp emot en halv miljard kronor kommande år. Men då krävs goda förutsättningar för lönsamhet och enkelhet.

I Januariöverenskommelsen anges i punkt 24 att ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”. Vi välkomnar denna intention och presenterar här tre konkreta reformer för fler privata investeringar i solel:

1. Rätt att använda egen el i anläggningar större än 255 kW

Skattelagstiftningen som beslutades 2016 omöjliggör exempelvis investeringar i större solcellsanläggningar eftersom juridiska personer, som producerar med en effekt över 255 kilowatt, ska betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Regeringen behöver helt och hållet slopa det som i praktiken är en straffskatt på solel och göra det enkelt och lönsamt att investera i förnybar energi.

2. Minska regelkrånglet och inför långsiktiga spelregler

Mängden uppgifter och administration som krävs när vi bygger solceller på våra tak måste minska för att byggtakten ska kunna öka. Långsiktiga spelregler där nivåer och tidsgränser för till exempel investeringsstöd måste vara transparenta och råda för en lång tid framåt för att långsiktiga investeringar ska bli möjliga.

3. Rätt att flytta egen el utan skatt

Fastighetsägare måste ha rätt att använda elnätet till att överföra egenproducerad el mellan sina fastigheter för att täcka egen förbrukning. I lagen om skatt på energi finns i dag ett förbud som innebär att el inte får överföras på ett koncessionspliktigt nät om skattefriheten eller skattenedsättningen ska gälla.

Solceller är en fantastisk energikälla som utnyttjas alldeles för lite i Sverige. En talande jämförelse är att i Sverige kommer 0,2 procent av den elenergi vi använder från solceller, i Tyskland är motsvarande siffra cirka 8 procent. Detta trots att det är i princip lika många soltimmar i Tyskland som i Sverige.

Jag är stolt över att vi som fastighetsbolag kan bidra till grönare städer och utbyggnad av hållbar energi i Norden. Jag hoppas att politikerna ger oss de bästa möjligheterna att förverkliga våra visioner inom kort.

Henrik Saxborn, verkställande direktör, Castellum