Energi

Teknikmakthavare: Bygg ny kärnkraft!

I Finland har man valt att bygga ut sin kärnkraft. En tredje reaktor byggs just nu i Olkiluoto. Foto: Robert Henriksson/Scanpix
I Finland har man valt att bygga ut sin kärnkraft. En tredje reaktor byggs just nu i Olkiluoto. Foto: Robert Henriksson/Scanpix

61 procent av beslutsfattare i näringslivet är positiva till att bygga ny kärnkraft i Sverige. Ny Teknik har ställt frågan till ett stort antal personer inom teknikområdet. Intresset för att delta var så stor att svarssidans server kroknade.

Publicerad

De av Sveriges teknikmakthavare som har deltagit är mer positiva till att bygga ny kärnkraft än befolkningen i stort. Det visar svaren från ett stort antal beslutsfattare, chefer och företagare inom teknikområdet.

På frågan ”Ska vi bygga ny kärnkraft i Sverige?” har 61 procent svarat ja, och 39 procent nej. Omröstningen är inte avslutad, men före helgen hade 9 699 personer svarat.

Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid Kungliga Tekniska högskolan, är inte förvånad över den positiva inställningen, men tror att ingenjörernas åsikter har svårt att komma ut.

– Ingenjörssamfundet får nog inte så stort genomslag i debatten. För att uppnå det behöver ingenjörer ett bättre sätt att se tekniken i ett samhälleligt och socialt sammanhang, säger han.

Själv tror han på en utbyggnad.

– Jag tror att två eller tre kraft­reaktorer kommer att börja byggas i Sverige under 2020-talet. Förhoppningsvis kan vi också ha en forsk­ningsreaktor i drift.

Resultatet förvånar däremot Hans Nilsson, ordförande i Energieffektiviseringsföretagen.

– Hur man än vänder på det är kärnkraft gårdagens teknik. Energieffektivisering och förnybar energi är mycket mer komplext och spännande, säger Hans Nilsson.

Tomas Kåberger är professor på Chalmers och arbetar med förnybar energi i Japan. Han tror inte att det kommer byggas nya reaktorer i Sverige.

– Jag tror inte att det sker de närmaste decennierna. Om det inte händer något dramatiskt med kostnaden har jag svårt att tro att någon vill investera i det.

Svaren från Ny Tekniks målgrupp går på tvärs mot bredare opinionsundersökningar. Enligt en färsk rapport från Svensk Energi är solkraft den produktionsform som svenska folket föredrar. Hela 78 procent vill ha en satsning på utbyggnad. Kärnkraften kommer näst sist, framför kolkraften, med bara 24 procent förespråkare för ökade satsningar.

Många frågor står i vägen för en kärnkraftsutbyggnad. En ny reaktor får bara byggas vid de nuvarande kärnkraftverken, och bara ersätta en reaktor som tas ur bruk.

Enligt Svenska Kraftnät klarar näten vid Forsmark och Oskarshamn inte någon ny, stor reaktor. Endast Ringhals återstår som kandidat för en större kraftreaktor.

Vattenfall vill ha mer kärnkraft i Sverige

Sverige

Sverige har tre kärnkraftverk med sammanlagt tio reaktorer: Ringhals (4), Oskarshamn (3) och Forsmark (3).

Reaktorerna i Barsebäck stängdes 1999 och 2005.

En ny lag trädde i kraft i juli 2011 som gör det möjligt att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. En ny reaktor får bara byggas i anslutning till de nuvarande.

Vattenfall lämnade i juli 2012 in en ansökan om att få bygga en eller två nya reaktorer, för att ersätta någon av de befintliga.

I folkomröstningen 1980 vann Linje 2, som liksom Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. I riksdagen togs sedan beslut om avveckling skulle vara genomförd 2010.

Världen

Tyskland har tagit beslut om att all kärnkraft ska vara avvecklad 2022.

I världen finns just nu 437 kärnkraftsreaktorer i drift. USA, Frankrike och Japan har flest, enligt IAEA.

I världen byggs 67 nya reaktorer. Kina, Ryssland och Indien toppar listan.