Opinion

”Skräckscenario? - Nej det är verklighet”

SLUTREPLIK. Att blint tro att all tillämpning av en teknik är bra är minst sagt naivt. Människor som inte är misstänkta för brott inte heller ska övervakas, svarar Gustav Nipe

Alfred Askeljung, (c), svarar mig här på Ny Teknik och tycker att jag målar upp ett skräckscenario angående övervakningsmöjligheterna med det smarta elnätet.

Bilden av problemet jag målar upp i artikeln är inget skräckscenario. Det är verklighet. Nyligen avslöjades det att Skånepolisen har byggt upp ett avancerat register, ett sociogram, med över 4000 romer i Skåne varav många var minderåriga, och vi känner alla till den växande NSA-skandalen. Att myndigheter missbrukar sin makt och inte alltid spelar efter regelboken är ett faktum.

Askeljung delar förvisso min syn att det kan vara problematiskt att med tekniken möjliggöra omfattande kontroll, men samtidigt tycker han det är viktigt att staten får möjlighet att effektivt bekämpa brottslighet.

Att polisen har låg uppklaringsgrad är ett problem som löses genom att låta polisen syssla med klassikt polisarbete, i stället för som i dag syssla med en massa administration och fylla i blanketter. Det finns inget motsatsförhållande mellan effektivt polisarbete och respekt för privatpersoners integritet. Att ta genvägar över rättssäkerheten kommer på sin höjd att ge små kortsiktiga vinster men det är i längden förödande för rättssamhället.

Att Centerpartiet tycker det är bra med övervakning av enskilda medborgare är inget nytt. De röstade:

  • Bifall till FRA:s automatiserade spaning på våra telekommunikationer.
  • Bifall till datalagringens registrering av alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.
  • Bifall till polisens rätt att avlyssna människor utan brottsmisstanke.

Detta är övervakning av vanliga, hederliga medborgare som inte är misstänkta för något brottsligt, och Centerpartiet har ivrigt avskaffat deras privatliv.

Vi pirater är tydliga: Människor som inte är misstänkta för brott ska heller inte övervakas. Vi vill stärka den enskildes rätt och möjlighet att upprätthålla ett privatliv. Myndigheter ska varken slentrianmässigt tråla i elnätet eller på internet efter potentiella brottslingar.

Det är viktigt att förstå att teknikimplementering aldrig är värderingsneutralt. Teknik är politik. Vi pirater är teknikprogressiva, men vi förstår också att teknik kan missbrukas. Att blint tro att alla appliceringsformer av en teknik är bra är minst sagt naivt. Politiker behöver därför alltid se till att privatlivet värnas både på lagstiftningsnivå och vid själva teknikimplementeringen.

I frågan om de smarta elnäten är det uppenbart att lagstiftarna helt har köpt elbolagens historia och inte ställt något motkrav alls. Som konsument har du ingen makt att bestämma vilka elmätare som ska installeras i ditt hem, vilka uppgifter som skickas till elbolaget eller om elbolaget ska kunna fjärrstyra din elleverans.

Att som Askeljung vela fram och tillbaka om övervakning kommer aldrig att stoppa övervakningssamhället. Vi pirater står därför vid varje givet tillfälle på den lilla människans rätt mot Systemet.

Gustav Nipe

Förbundsordförande Ung Pirat