Opinion

”Sista chansen infria vallöftet om egen el”

Ge alla rättvisa villkor för att producera sin egen solel, oavsett boendeform, tycker debattörerna. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
Ge alla rättvisa villkor för att producera sin egen solel, oavsett boendeform, tycker debattörerna. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå
Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart
Jonas Spangenberg, vd BoKlok
Jonas Spangenberg, vd BoKlok
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

DEBATT. Med ett halvår kvar till valet saknas fortfarande besked om det löfte som (S) och (MP) gav redan 2014 – att ge alla rättvisa villkor för att producera sin egen solel, oavsett boendeform. Det skriver Jonas Spangenberg, BoKlok, Linda Burenius Magnusson, 100% förnybart och Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Trots dramatiskt fallande priser på solceller och mångdubblering av antalet installationer i våra grannländer, står solelen fortfarande inför sitt riktigt stora genombrott i Sverige. Tyskland, ett land med nästan samma antal soltimmar som Sverige, har sedan länge passerat en miljon solelsanläggningar och över sju procent av elen kommer numera från solen. I Sverige släpar utvecklingen efter.

Här utgör solen endast 0,1 procent av elproduktionen, samtidigt som genomsnittskostnaden för ett solcellssystem på taket har sjunkit med 75 procent mellan 2010 och 2016. För att på riktigt starta en solrevolution i Sverige är det uppenbart att nya krafttag behövs.

En stor stoppkloss har hittills varit det krångliga regelverket, men bara under det senaste året har ett flertal förenklingar för både villaägare och större fastighetsägare genomförts. Momsregistreringskravet för privatpersoner som vill sälja sitt överskott har slopats, och i februari föreslog regeringen i en lagrådsremiss att bygglov för solceller på hustak ska slopas.

Även de ekonomiska incitamenten är gynnsamma, åtminstone för vissa. I dag får de som producerar sin egen förnybara el en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för sin överskottsel. Och det utgår ingen energiskatt eller moms på den el som används direkt. Förutsättningen är dock att man äger sitt eget tak. Det utestänger effektivt alla som bor i lägenheter – drygt hälften av alla hushåll i Sverige!

För att kunna producera solel behöver boende i flerbostadshus äga solcellerna tillsammans med andra, men andelsägda anläggningar omfattats inte av den nuvarande skattereduktionen. Möjligheten att göra något åt de orättvisa villkoren finns dock inom räckhåll. Regeringen har sedan i höstas utrett införandet av skattereduktion också för andelsägd elproduktion, och resultatet ska redovisas i slutet av mars.

Att införa ekonomiska villkor för egenproducerad el som inte missgynnar enskilda boendeformer borde vara en självklarhet. Alla borde ges samma möjligheter att ta ansvar för sin egen energiförsörjning och bidra till minskad klimatpåverkan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som 2014 gick till val på att införa en sådan skattereduktion, har nu möjligheten att ro i land ytterligare en viktig reform för grön omställning. Vi uppmanar regeringen att ta den möjligheten, så att fler kan få råd med hållbar solenergi.

2017 blev det näst varmaste år som noterats sedan slutet av 1800-talet. 2016 var det varmaste som någonsin uppmätts. Klimatförändringarna går snabbare än vi tidigare trott och fönstret för att i enlighet med Parisavtalet hålla oss under två graders temperaturökning håller snabbt på att stängas. Nu behövs alla konstruktiva krafter som vill och kan bidra till att lösa klimatutmaningen. Vi ska alla bidra med vad vi kan.

Med start i höst sätter BoKlok solceller på alla nya lägenhetshus som säljs. Då hoppas vi att det finns en ordning på plats som erbjuder rättvisa villkor för alla hushåll som vill producera sin egen el. Oavsett om taket är hel- eller delägt.

Jonas Spangenberg, vd BoKlok

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen