Opinion

Så skriver du en debattartikel

Cecilia Laurén är debattredaktör på Ny Teknik
Cecilia Laurén är debattredaktör på Ny Teknik

Sex stycken tips till dig som vill göra din röst hörd.

Publicerad

1. Bestäm dig för vad du vill säga. Ju färre budskap i en och samma artikel - desto större chans att argumenten biter.

2. Använd gärna personliga erfarenheter men gör dem allmängiltiga. Då kan fler känna igen sig i det du varit med om.

3. Vad vill du förändra och vem borde göra det? Var konkret, beskriv hur du helst skulle se en framtida utveckling.

4. Stryk svåra ord och krångliga formuleringar. Less is more.

5. Undvik svordomar och personangrepp.

6. Fatta dig kort. Då orkar fler läsa dina argument och på köpet blir texten mer slagfärdig.