Opinion

Ramboll: Även smålänningar kan åka Hyperloop

Testabana av Hyperloop One i full skala i Nevada. Foto: Hyperloop one
Testabana av Hyperloop One i full skala i Nevada. Foto: Hyperloop one
Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.
Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige.
Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll Sverige.
Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll Sverige.

REPLIK. Hyperloop är ”hokus pokus”, ”nördigt” och ”tekniskt omöjligt”. Så låter det i några av alla de kommentarer till debattartikeln om Hyperloop. Vi har gått igenom alla kommentarer, positiva som negativa, och ger svar, skriver debattörerna från Ramboll.

I en debattartikel häromveckan förklarade vi varför vi på Ramboll tycker att hyperloop är ett alternativ som bör finnas med när vi diskuterar framtidens transporter. Artikeln skapade debatt, och så ska det vara med debattartiklar. Vi har läst alla kommentarer noga och tagit emot varje inspel, förslag och fråga med stort intresse. Bland dem finns spännande lösningsförslag och det är uppenbart att Hyperloop är en fråga som väcker känslor och frågor och som med allt nytt – tvivel.

Avsikten med artikeln var att lyfta nyttan med tekniken, inte tekniken i sig. Vi diskuterar gärna de tekniska frågorna löpande inom det vi kan och får prata om. Hör av er till oss! Det finns en massa spännande idéer att prata om.

Virgin Hyperloop One som just nu jobbar med utvecklingen av Hyperloop har tidigare jobbat med Spacex där man har tagit sig an den här typen av komplexa frågor. Även andra hyperlooputvecklande bolag lyfter fram behovet av gemensam standard, regelverk och tester för att få fram säkra system. I avancerad teknikutveckling måste teorin prövas i praktiken. Därför tycker vi att det ska byggas en testbana där tekniken, komforten och säkerheten kan testas och verifieras mot hyperloop specifika regelverk.

Hyperloop handlar inte om spårbunden trafik lika lite som det handlar om tidtabeller. Istället för att anpassa tekniken till befintliga normer och föreställningar om hur saker har varit hittills blir hyperloop mer än ett transportslag. Ny utveckling baseras, som sig bör, på våra behov och med tekniken finns möjlighet att vara mer flexibla. Våra behov varierar och det behöver även kollektivtrafiken göra.

”Det blir ju ingen station längs vägen, så stäng Småland, ge Norrköping och Linköping en flyttpeng så att de kan flytta till Stockholm, eller hellre Köpenhamn så lättar trycket på fastighetsmarknaden.” / LaoLars

Hyperloop är konstruerat så att det går att skapa stationer längs med vägen, med hjälp av på- och avfartsrör till stationer med luftslussar. Kapslarna kommer inte att stanna om det inte finns behov för avstigning, och därmed förlängs inte transporttiderna för dem som inte ska kliva av. Segmentering av rörsystemet med luftslussar kommer också att behövas. Att stänga Småland som någon läsare befarar är därför inget alternativ. Tvärtom innebär hyperloop större möjligheter till utveckling av hela landet med ett nätverk av många mindre stationer kopplade i ett förgrenat låghastighetsnät som kopplas upp med anslutningsrör till stomnätet.

En annan fråga som diskuteras är lagstiftningen. Det stämmer att den i dag är komplicerad. De flesta är överens om att tillstånds- och planprocesser är mycket tidskrävande. Vi tror inte på att skapa ytterligare lagar som lapptäcke på det redan befintliga. Däremot är det hög tid att modernisera lagstiftningen utifrån det teknikskifte vi befinner oss i. Det gäller många områden, till exempel säkerhetsfrågor och fri konkurrens i nyttjandet av infrastruktur och annan ny teknik; IoT, drönare och blockkedjeteknik etc. Nu behövs politiskt mod att ta tag i dessa komplexa frågor på ett pragmatiskt sätt.

”Risken för dödliga olyckor väcker frågan om biljetterna någonsin kommer gå att sälja.” /Magnus Kusoffsky

Många är oroliga för säkerheten när det gäller hyperloop och kanske i synnerhet för terrorism. Oron är begriplig men gäller inte enbart hyperloop. Tunnelbanor, tåg, flygtrafik och i aktuell tid även gångtrafikanter på populära gågator kan bli utsatta och det är ytterligare en anledning till att säkerhetsmyndigheter ska vara involverade och att tekniken ska testas ordentligt innan den blir publik.

Slutligen frågar en läsare om vi vet om att Ramboll är med i arbetet med Fehmarn-Bält-förbindelsen? Det gör vi och vi känner också väl till alla de projekt där vi är involverade i höghastighetsbanor, linbanor, självkörande fordon och mycket annat. Vi tror inte att ett nytt transportslag som hyperloop kommer att ersätta allt annat utan komplettera, precis som vi i dag har tåg, flyg, bussar och bilar. Låt oss jobba på alla fronter med teknikutveckling som bidrar till att vår konsumtion och våra rörelsemönster inte utarmar vår planet.

Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige

Malcolm Sjödahl, ansvarig för affärsutveckling på Ramboll i Sverige