Opinion

”Plasten i världshaven – gigantiskt miljöproblem”

LÄSARBREV. Plastavfall i hav och sjöar har blivit ett av de största globala miljöproblemen. Bränn plasten och gå över till biologiska material som papper, skriver Björn Warnqvist.

Hundratals miljoner ton plast cirkulerar i världshaven, allt ifrån stora påsar till mikroplastpartiklar. I nyhetsmedia ser vi valar och sjöfåglar som dött med magarna fulla av plast.

Mikroplastpartiklar kommer bland annat från produktion och tvätt av textilier gjorda av fleece-fibrer. Partiklarna tas lätt upp i organismer och kan bära med sig adsorberade molekyler av miljöfarliga substanser. Fleece produceras till stor del från återvunnen plast.

Forskare bedömer att vid år 2050, om ingenting görs, så kan mängden plast i haven överstiga mängden fisk. Rapporten från Ellen MacArthurs välgörenhetsstiftelse presenterades under det ekonomiska toppmötet i Davos förra året.

En del av lösningen på problemet kan faktiskt vara att förbränna plast i sopförbränningspannor med energiåtervinning (värme och el), det vill säga göra undantag från materialåtervinningsmantrat när det gäller plast.

En annan del är att återgå till det biologiska materialet papper. En plastpåse i sjö eller hav kan finnas där i decennier eller mer – om den inte blir uppäten av en fisk, val eller sjöfågel under tiden. En papperspåse bryts ner och försvinner naturligt som organiskt material inom ett par veckor.

Det är hög tid att detta gigantiska miljöproblem tas på fullt allvar av politiker, tekniker och media, både i Sverige och internationellt.

Björn Warnqvist, Tekn dr