Opinion

”Ni håller inte vad ni lovar”

REPLIK. Löftena håller inte. Det är inte konsumenternas val som styr elproduktionen utan hur många elcertifikat som utfärdas, svarar Einar Fjellman i en replik.

Johan Öhnell tycker det är anmärkningsvärt att bara 14 procent av svenska hushåll väljer att köpa ursprungsmärkt el, det vill säga el från sol, vind och vattenkraft. Öhnell tror att anledningen är att svenska kunder inte får veta hur smutsig den omärkta elen är, framför allt av kolkraftsel från Danmark och Finland. Jag tror att anledningen snarare är att de flesta kunderna inser att de utlovade fördelarna med att köpa miljömärkt el i själva verket inte existerar.

Alla elhandelsföretag erbjuder miljömärkt el som alternativ till ”vanlig” omärkt el och tar extra betalt för miljömärkningen. I gengäld utlovas miljöförbättringar som beskrivs lite olika beroende på vilket elhandelsföretag erbjudandet kommer från men som har det gemensamt att utsläppen av koldioxid påstås bli mindre om en kund köper miljömärkt el i stället för vanlig el. Det är löften som inte håller.

Producenter av så kallad grön el upptäckte tidigt att det går att tjäna en extra hacka på att utfärda och sälja intyg på att den el man producerar är miljövänlig. Köpare av intygen är elhandelsföretagen som i sin tur säljer intygen vidare till de elkonsumenter som köpt miljömärkt el. Denna handel med miljömärken är helt frikopplad från själva elproduktionen. Det produceras alltså varken mer eller mindre miljövänlig el beroende på om det säljs mycket eller lite miljömärkning, och det produceras heller inte mer eller mindre el i fossilkraftverken.

Det som bestämmer utsläppen av koldioxid från elproduktionen inom EU är tilldelningen av utsläppsrätter till de elproducenter som förorsakar utsläpp, och det som bestämmer hur stor produktionen av förnybar el kan bli är antal utfärdade elcertifikat. Det är inom dessa årligen reglerade ramar som utsläppen och produktion av förnybar el bestäms, inte genom handel med miljömärken. Så kommer det att förbli även när elbolagen blir skyldiga att redovisa den omärkta elens innehåll på sina fakturor.

Einar Fjellman

Ängelholm