Opinion

”Mer vindkraft ger lägre elpris”

Två av världens fyra största ekonomier, Tyskland och Japan, har beslutat att skapa helt förnybara energisystem, sedan olycka i Fukushima tidigare i år. Sett till både världen och Europa är det vindkraft och solenergi som byggs ut snabbast, skriver Lise Nordin (MP). Foto: Scanpix
Två av världens fyra största ekonomier, Tyskland och Japan, har beslutat att skapa helt förnybara energisystem, sedan olycka i Fukushima tidigare i år. Sett till både världen och Europa är det vindkraft och solenergi som byggs ut snabbast, skriver Lise Nordin (MP). Foto: Scanpix
Lise Nordin Foto: Fredrik Hjerling
Lise Nordin Foto: Fredrik Hjerling

DEBATT. UPPDATERAD. I en ny rapport menar Timbro att vindkraften är kostsam för hushållen och att den inte behövs eftersom vi har kärnkraft. Detta resonemang är helt felaktigt. Timbro ställer sig så långt ifrån verkligheten att det blir svårt att föra en seriös diskussion om svensk energiförsörjning, skriver miljöpartisten Lise Nordin.

Vi lever i en tid då världen efterfrågar allt mer förnybar energi. Två av världens fyra största ekonomier, Tyskland och Japan, har beslutat att skapa helt förnybara energisystem, sedan olycka i Fukushima tidigare i år. Sett till både världen och Europa är det vindkraft och solenergi som byggs ut snabbast.

I dessa tider av framtidstänkande presenterar den borgerliga tankesmedjan Timbro en rapport som säger sig granska den svenska vindkraften.

En seriös debatt om hur vi ska nå ett modernt och hållbart framtida energisystem är välkommet. Tyvärr diskvalificerar Timbro sig i den debatten redan i sitt första inlägg. Rapporten innehåller heller inget nytt. Vi har hört samma resonemang från ett mindre antal högerdebattörer och klimatskeptiker förut och det är inte mer giltigt nu än det var då.

I korthet menar Timbro att vindkraften är kostsam för hushållen och att den inte behövs eftersom vi har kärnkraft. Detta resonemang kan avfärdas som helt felaktigt av tre anledningar.

1. För det första så är det ett faktum att Sveriges gamla kärnreaktorer snart behöver stänga. Vi kommer att behöva bygga ny produktion av el, alternativet att fortsätta som idag finns inte. Den relevanta jämförelsen är därför kostnaden för att producera ny el per kilowatttimme. FNs klimatpanel IPCC fastslår i sin gedigna rapport från tidigare i år att det förnybara redan idag är kostnadsmässigt konkurrenskraftigt gentemot kärnkraft och kolkraft. Det konstateras också att olyckan i Fukushima kommer öka säkerhetskraven och därmed kostnaderna för kärnkraften vilket ger ytterligare konkurrensfördelar till det förnybara.

2. För det andra sjunker kostnaden för vindkraftsel hela tiden i och med teknikutvecklingen. Priset för att bygga förnybart har sjunkit till en nivå som gör att det idag byggs mer förnybar kapacitet i världen än fossil och nukleär kapacitet, tillsammans. Vindkraftsbranschen bedömer att vindenergin inom en inte alltför lång framtid kommer klara sig helt utan ekonomiskt stöd medan finansanalytikerna Citigroup fastslår att kärnkraft däremot aldrig kommer klara sig utan statligt ekonomiskt stöd. En marknadsliberal tankesmedja bör rimligen förväntas att se framtiden i det energislag som klarar sig bäst utan statligt stöd.

3. För det tredje - och det är detta som diskvalificerar rapporten helt - så sjunker elpriserna de facto genom utbyggnaden av vindkraft. Tvärtemot vad Timbro försöker göra gällande. Energimyndigheten gör bedömningen att eplriset minskar med minst fem procent med utbyggd vindkraft. Vinsten för kunderna med mer vindkraft är därmed större än kostnaden, fastslår myndigheten. Att mer el på marknaden ger lägre priser är något som rapportens författare antingen inte känner till, eller som de medvetet valt att bortse från.

Timbro har tagit på sig uppgiften att komma med alternativa åsikter i debatten, vilket i princip är sunt. Men att ställa sig så här långt bort ifrån verkligheten gör att det blir svårt att föra en seriös diskussion.

Energibranschen, myndigheterna och de flesta politiska aktörer är överens om att den förnybara energin och vindkraften ska fortsätta att byggas ut. Frågar vi svenska folket är svaret också tydligt.

Enligt den senaste Sifo-undersökningen om allmänhetens attityd till energi svarar 83 procent att de helst vill köpa el från något av de förnybara slagen. Endast 8 procent vill helst ha kärnkraftsel.

Förnybar energi är framtiden. Utifrån den kunskap vi har idag ser vi att Sverige kan ha en helt förnybar elproduktion år 2030. Sverige har också bland de bästa förutsättningarna i världen för detta.

Med utbyggd sol-, vind- och bioenergi samt en smartare energianvändning kan vi få en kostnadseffektiv och hållbar framtida energiförsörjning. Miljöpartiet har en rad konkreta förslag som tar oss dit. Vilken plan Timbro har för vår framtida energiförsörjning är oklart.

Lise Nordin

Energipolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna

Ladda ned Timbrorapporten här.