Opinion

”Lyft teknikintresset hos unga med smarta fabriker”

DEBATT. Med ”smarta fabriker” kan unga lockas både till tekniska studier och till industrin, skriver Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College.

Ge Näringsdepartement och Utbildningsdepartement direktiv att samarbeta och använd Smart industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige för att locka ungdomar till tekniska studier. På köpet får vi mobila demonstratorer som kan användas för att fortbilda yrkesverksamma om digitalisering i industrin.

Vad är en ”Smart fabrik”? Jag brukar använda mig av ordet ”Smarta fabriker” när jag pratar om framtidens produktion, nyindustrialisering och digitalisering av industrin. En ”Smart fabrik” innehåller den senaste tekniken, är uppkopplad mot molnet, du kan övervaka den från din smartphone, den har en digital tvilling för virtuell simulering osv. Men en ”Smart fabrik” är även en fabrik som lockar ungdomar att söka sig till tekniska studier för att sen jobba inom industrin. En ”Smart fabrik” är en attraktiv och hållbar arbetsplats med goda arbetsförhållanden som ger Sverige konkurrenskraft och förnyelse.

När jag pratar med ungdomar säger de ofta att deras gymnasieval grundar sig i deras intresse och vad de tycker är kul. Mina erfarenheter efter att ha träffat tusentals ungdomar runt om i landet är att normer är en stor anledning till att inte fler ungdomar väljer att studera teknik även fast de tycker att det är kul. När vi gjort prova på-aktiviteter inom teknik på olika mässor brukar jag fråga ungdomarna vad de tycker varit roligast. Ofta säger de att svetsa var roligast. Det gäller framförallt tjejer. Men hur många av dem tror ni sen kan tänka sig att bli svetsare när jag frågar? Inte många och det menar jag beror på normer som finns i samhället, bland föräldrar och kompisar. En ”Smart fabrik” är även normkritisk. För normmedvetenhet är något vi måste jobba med om vi skall få fler unga att vilja jobba i industrin.

När jag pratar med ungdomar om vad de har för bild av industri har de oftast ingen bild. När vuxna säger att ungdomarnas bild av industrin är någonting som börjar på ”s” och slutar på ”muts” så är det deras egen bild. Jag vill inte ens skriva ut ordet för det blir lätt en självuppfylld profetia. Frågar man ungdomar vilka yrkesroller de känner till i industrin kan de inte räkna upp många. En ”Smart fabrik” är en fabrik som ger ungdomar en modern bild av industrin och visar vilka spännande arbetsuppgifter det finns. I en ”Smart fabrik” kan vi knyta an till deras vardag med dataspel och smartphones och på det sättet väcka deras intresse för industrin.

När jag pratar med ungdomar använder jag gärna orden anställningsbarhet och kompetensförsörjning för att motivera dem. Ungdomar måste förstå att de är kompetensen i framtidens företag. De är jätteviktiga! Till och med oumbärliga! Det är ju de som skall lösa problemen och skapa värde i framtidens företag. Om det inte fylls på med unga medarbetare i våra företag med rätt kompetens kan vi lägga ner hela välfärdssamhället. En ”Smart fabrik” är en fabrik som ger ungdomar en bild av hur viktig industrin är för Sverige och även hur viktiga de är som medarbetare. I en ”Smart fabrik” kan man påverka och göra skillnad.

Regeringens strategi för nyindustrialisering och digitalisering av industrin kallas Smart Industri och är en svensk variant på Tysklands Industri 4.0. Jättebra att regeringen tagit det initiativet tycker jag. Min uppmaning är att koppla ihop strategin med grundskola och gymnasium för att på det sättet använda den för att locka ungdomar till tekniska studier. Får jag önska har vi inom två år en ”Smart fabrik” på alla våra Science center runt om i landet samt mobila demonstratorer i form av trailers som både kan användas till att utbilda yrkesverksamma om digitalisering i industrin samt möta ungdomar.

Johan Bengtsson, Göteborgs Tekniska College.