Opinion

Löfven: Sverige kan inte vara billigast - måste bli bäst

DEBATT. Innovation ger nya jobb och jobb ger trygghet i tider av oro och extremism i samhället. Men vi kan aldrig bli billigast – därför måste vi bli bäst - inte nöja oss med en andraplats i innovationskraft, skriver Statsminister Stefan Löfven.

I januari i år rankade affärstidningen Bloomberg världens mest innovativa ekonomier. Sverige kom på en andraplats, efter Sydkorea. Det duger inte.

Även om svensk ekonomi går starkt, och vi just nu klättrar i flera internationella jämförelser av innovationskraft, så måste det svenska utvecklingsarbetet intensifieras. I en värld som präglas av oro och extremism krävs ett samhällsbygge som ger ekonomisk och social trygghet. Det i sin tur kräver jobb. Och för att skapa fler jobb krävs, som alla läsare av denna tidning vet, innovation.

Det var för att ta greppet om utvecklingen av svensk innovationskraft som jag direkt vid mitt tillträde som statsminister inrättade ett nationellt innovationsråd, som vid dagens sammanträde firar två år. Vid dess instiftande var det många av mina kritiker som försökte fnysa åt näringspolitisk samverkan som idé. Men i två år har företrädare för regeringen, näringslivet, fackförbunden och forskningen, och alla de krafter som vi representerar runt om i Sverige, bevisat samverkans kraft.

Resultaten kan tala för sig själva. Vi har på rekordtid strukturerat om det statliga riskkapitalet. Upprättat en ny struktur för att möta digitaliseringens utmaningar. Ställt om förutsättningarna för de många hundra miljarder kronor som årligen används för offentlig upphandling till att på ett nytt sätt kunna främja innovation. Utvecklat en ny helhetssyn för Life Science-frågor. Inlett satsningar för att utveckla kompetensen i landets små och medelstora företag – samt lanserat strategiska samverkansprogram med över etthundra aktörer från näringsliv, myndigheter och forskning för att möta några av de största samhällsutmaningarna inom transporter, smarta städer, resurseffektivitet och morgondagens material.

Det här är satsningar som inte bara har stärkt Sveriges innovationskraft – utan också väckt andra länders intresse. Nyligen var jag i Indien och undertecknade ett nytt innovationsavtal tillsammans med premiärminister Modi.

Under förbundskansler Merkels besök i Sverige i januari kom vi överens om långtgående innovationssamarbete inom digitalisering, e-hälsa och framtidens mobilitet. Samtidigt har utländska investerare visat stor uppskattning för Innovationsrådet och Sveriges innovationsarbete. Satsningen på Life science har attraherat nya produktionsanläggningar för framtidens biologiska läkemedel, och inom fordonsindustrin ökar såväl utvecklings- som produktionskapacitet.

Men i Sverige ska vi aldrig nöja oss med några andraplatser. Ett land som inte konstant strävar efter att vara främst, som slarvar med investeringar och reformer, finner sig snabbt i den globala ekonomins kölvatten. Därför utökar Nationella innovationsrådet sin kapacitet, och vi sammanträder i dag i en delvis ny konstellation med nya uppgifter på vår agenda:

  • Att fortsätta att ta fram nya lösningar för att snabbt och skräddarsytt rusta Sverige för digitaliseringen, inte minst för att Sverige ska anpassa sitt utbildningssystem för en ny tid, på såväl gymnasie- och högskolenivå som i vuxen och för ett livslångt lärande.
  • Att på bästa sätt möta upp den globala efterfrågan som nu skapas genom samtliga länders förpliktigande antagande av FN:s Agenda 2030.
  • Att ta oss an den uppsjö av strategiska frågeställningar som belysts genom samverkansprogrammens arbete, såsom bättre samordning i den offentliga styrningen och nödvändiga regelförändringar.
  • Att på ett bättre sätt erbjuda innovativa företag förutsättningar för att testa nya affärsmodeller och tekniska lösningar i en avgränsad miljö, och tillsammans med landets inkubatorer, science parks och högskolesektor stärka det svenska innovationssystemet.

Det här är bara några av de uppgifter som Sverige och det nationella innovationsrådet har framför sig. Agendan förnyas för varje dag som går, men vår riktning är tydlig: Andraplats är första förlorare. Sverige ska vara den globala ekonomins premiumalternativ. Vi kan aldrig bli billigast – därför måste vi bli bäst.

Statsminister Stefan Löfven