Opinion

”Lär av skolplattformen – politiker måste ta ansvar för it-projekt”

DEBATT. Stockholm stad och andra kommuner och regioner har misslyckats spektakulärt med flera större it-upphandlingar de senaste åren. Hur kan det vara så tyst i valrörelsen om detta? skriver Svante Linusson och Claes Nyberg, Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Som politiker kan vi inte abdikera från ansvar och lämna detta till tjänstemän och leverantörer att bestämma över. It-upphandlingar måste bli föremål för politikens fokus.

I Stockholm lade staden 296 miljoner på att utveckla en ny it-plattform, Esset, för socialtjänsten. Det skrotades förra året utan att ha färdigställts eller använts en enda gång.

Ännu mer välkänt är Stockholms stads upphandling av en ny skolplattform. Det tioåriga projektet har drabbats av ständiga problem som allvarliga säkerhetsluckor, varit tungrott att använda för personalen som ofta vittnat om arbete i parallella system och svårt att använda för föräldrar som behöver rätt information för att planera familjelivet. Förutom att det totalt sett för alla delar av systemomläggningen har kostat över en miljard har mängder av timmar som lärare och elever kunde ha lagt på undervisning och att lära gått förlorade. Och staden har aktivt motarbetat dem som utvecklat externa tjänster för föräldrar som fungerar bättre i stället för att samarbeta.

Så sent som i vintras fattade Stockholm stad ett mindre omskrivet beslut om en gigantisk upphandling av tjänster för stadens it-infrastruktur. Upphandlingen var så stor och med så snäva krav att bara en leverantör lämnade ett anbud, och det var samma som just haft huvudansvar för skolplattformen. I stället för att se det som en varningssignal är nu Stockholms skattebetalare bundna till ett avtal värt flera miljarder utan riktig konkurrens.

Gemensamt för alla dessa exempel och andra haverier bland offentliga aktörer är att politiken lämnar ifrån sig ansvar för huvudriktning och mål. Och det är alltid vårt ansvar att se till att vi har rätt och hög kompetens hos våra tjänstemän och förvaltningar för både upphandlingar och genomförande så medborgarna får den kvalitet de har rätt till för skattepengarna.

Prestige får aldrig gå före verksamhetens  bästa. Och då måste även kommuner, regioner och staten se till att leverantörer som kan bygga effektiva tredjepartstjänster har öppna API och öppna data att arbeta med.

I stället för att som politiker sent i processen ställas inför fullbordat faktum med små möjligheter att påverka när underlagen redan är fastslagna måste vi ta styråran och peka ut en riktning för offentliga it-tjänster som är hållbar för framtiden. Det ger bättre kvalitet till färre satsade skattekronor. Och i ett land som Sverige med några av de mest innovativa och framgångsrika it-baserade bolagen har vi alla chanser att återta den tätposition i världen som vi förlorat.

Vi vill:

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

• Att it-upphandlingar görs i mindre delar där funktioner byggs efter hand. Då kan mindre aktörer med hög kompetens konkurrera.

• Att kommuner och regioner kräver att utveckling sker med öppen källkod. Då kan programvaran användas av fler kommuner istället för att it-konsulter tar betalt flera gånger för samma jobb.

• Att fokus alltid ska vara på användarna av programvaran med involvering av dem från start för att slippa problem och stora extra kostnader som för skolplattformen.

• Att offentliga data så långt som möjligt ska vara öppna och gå att nå via öppna API för att gynna utvecklare av nya applikationer.

• Att Stockholm stad inrättar ett digitaliseringsutskott under kommunstyrelsen med övergripande ansvar för digitaliseringen.

Vi som kandiderar i val har ett stort ansvar mot medborgarna. Vi måste våga axla det även för digitalisering inte lämpa över dessa centrala framtidsfrågor på anonyma tjänstemän och leverantörer för att vi tycker det är svårt.

Svante Linusson, professor KTH, kommun- och riksdagskandidat Centerpartiet Stockholm

Claes Nyberg, gruppledare utbildningsnämnden Stockholms stad, kommun- och riksdagskandidat Centerpartiet Stockholm