Opinion

”Kom inte med nya bromsklossar mot solceller”

Foto: TT
Foto: TT

REPLIK. Problemet är ju att för få installerar solceller. Då ska vi inte försvåra utbyggnaden med nytt krångel, svarar Mats Lindfors.

Jag satte morgonkaffet i halsen när jag läste Björn o Karlssons och Mattias Gustafsson inlägg på Ny Tekniks debattsida. ”Solcellstöd för miljarder utan krav på energiutbyte”.

Deras förslag, om jag förstått dem rätt, går i princip ut på att man ska införa ett krav på beräkning av energiutbyte. Uppnår man inte kravet blir det inget bidrag. Men det stora problemet är ju att det fortfarande är så få som installerar solceller, antalet ökar kraftigt men från en mycket låg nivå.

Ja, själv hör jag väl då till den kategorin som satt upp solceller i dåliga väderstreck och fått bidrag för det (huvva!). Men det har jag gjort för att mina södertak inte räcker till för en anläggning som kan täcka hela mitt energibehov på 15000 kWh. Det har jag nu med 65 paneler på totalt 106 m2. Det är sant att panelerna i sämre väderstreck inte ger lika mycket, men de har gått förvånansvärt bra ändå.

Jag tror knappast det kommer att bli några fler husägare som nappar på vår gata mer än de fem som redan satt upp solceller. En del har inte förstått hur bra det är, bland annat på grund av dålig information från kommunens energirådgivare, vissa tycker att solcellerna är fula och andra tycker sig vara för gamla för att lägga pengar på något sådant.

Men för de få som beslutar sig för att bygga, ska man inte lägga ut bromklossar, låt dem bygga hur mycket de vill och i vilka lägen de själva vill. De flesta kollar utbytet i förväg antingen via sin leverantör eller via till exempel solkollen.

Debattörerna drämmer dessutom till med att ”tillverkningen av kiselmoduler kräver hög elanvändning” och att ”de solcellsmoduler som installeras i Sverige tillverkas i länder med stor andel kolkraft”.

Ja, det är sant att 70 procent av solcellsmodulerna i världen tillverkas i Kina med mycket kolkraft. Men det är också sant att Kina är den i särklass största byggaren av sol-el i världen, deras energisystem håller på att förändras.

Trots att de flesta paneler tillverkas i Kina, har solceller ett mycket lågt klimatavtryck i jämförelse med andra energislag. Koldioxidutsläppen är enligt professor Mark Jakobson, Stanford University, i nivå med geotermisk energi, sämst är kol och kärnkraft.

Björn o Karlsson och Mattias Gustafssons förslag skulle innebära en bromskloss för ny solel men Sverige behöver i stället mer stimulans och mer stöd om det ska bli en snabb omställning till förnybart.

Mats Lindfors

Västerås