Opinion

”Jämställdheten i energibranschen är skrämmande låg”

Foto: Simon Paulin / SvD / TT
Foto: Simon Paulin / SvD / TT

DEBATT. Vi har undersökt jämställdheten i den svenska energibranchens 268 bolag. Styrelserna domineras av män och på topp tio-listan över de vanligaste namnen på styrelseordförande finns inte ett enda namn som vanligen bärs av kvinnor, skriver föreningen Kraftkvinnorna.

Den 22 juni presenterar Kraftkvinnorna, en ideell förening som verkar för ökad jämställdhet i energibranschen, sin första jämställdhetsundersökning (pdf).

Med klimatförändringar och en omfattande energiomställning kommer idéer och lösningar från hela befolkningen att behövas. Det är därför oerhört viktigt att energibranschen blir bättre på inkludering för att bli en attraktiv bransch för alla.

Undersökningen, som granskar de svenska energibranschens 268 bolag, konstaterar att en stereotyp bild av energibranschen tillåts att leva kvar. Det behövs krafttag från politiken och näringslivet för att öka jämställdhetsarbetet och bredda rekryteringsbasen på såväl kraftverksgolven som i styrelserummen.

De senaste året har det kommit motstridiga uppgifter om jämställdheten i den svenska energibranschen. Nyckeltalsinstitutet presenterade så sent som 26 maj en rapport som visar att energibranschen toppar både Attraktiv Arbetsgivarindex och Jämställdhetsindex. Samtidigt har energi- och kraftförsörjningsbranschen legat på stiftelsen Allbrights bottenplacering fem år i rad när de granskar jämställdhet i landets börsnoterade bolag.

Dessa mätningar ger två viktiga perspektiv – men ingen av dessa ger en helhetsbild av energibranschen eftersom många av energibolagens bolag inte är börsnoterade. Nyckeltalsinstitutets undersökning riskerar också ge en missvisande bild då antalet bolag som medverkat är litet. Bolagen har dessutom medverkat på frivillig basis och man kan därför misstänka att de bolag som inte bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete också har avstått från att medverka.

Kraftkvinnornas jämställdhetsundersökning utgår i stället ifrån publik data och statistik för alla de bolag som Statistiska Centralbyrån kategoriserat som bolag inom energibranschen. Undersökningen visar en skrämmande bild av jämställdheten i branschen.

I det genomsnittliga svenska energibolaget enligt undersökningen heter nämligen styrelseordförande Anders, vd heter Anders, styrelsen består av 7 män och 2 kvinnor, styrelsens medelålder är 57 år och 75 procent av medarbetarna är män. På topplistan över de 10 vanligaste namnen på styrelseordförande så placeras inte ett enda namn som vanligen bärs av kvinnor.

Vår undersökning visar att den stereotypa bilden av energibranschen tillåts leva vidare. Jämställdhetsarbetet i branschen måste intensifieras. Glädjande nog har Energimyndigheten nyligen pekats ut av regeringen som en av flera myndigheter med särskilt ansvar för jämställdhet. Men arbetet med att öka jämställdhet i branschen får inte sluta där. Samtliga bolag i energibranschen har ett uppdrag att se över sina verksamheter, rekryteringsprocesser och styrning för att bli bättre på jämställdhet.

Även politiken har ett ansvar. Många av energibolagen är kommunala och har politiskt tillsatta styrelser. Vår undersökning visar att endast 24 procent av styrelseledamöterna i de svenska kommunala energibolagen är kvinnor. Kraftkvinnorna uppmanar därför alla svenska kommuner med ägarskap i energibolag att granska könsbalansen och ta fram handlingsplaner för hur jämställdheten i bolagen ska öka.

Det finns gott om goda exempel i branschen och många lågt hängande frukter bland åtgärderna för att bli bättre på jämställdhet.

Tar både industrin och politiken sitt ansvar kan jämställdheten i energibranschen förbättras avsevärt. Kraftkvinnorna kommer att fortsätta granska energibranschen med lupp och vara en blåslampa för förändring och förbättring. Vi hoppas att vi i nästa års granskning får se flera nya namn på topplistan över vd-posterna och ordförandeskap - vem vet, kanske får vi in fler Åsa, Lotta eller Samira?

Helena Olssén, Ordförande Kraftkvinnorna

Emma Wiesner, vice ordförande Kraftkvinnorna

Karin Jönsson, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Amira El-Bidawi, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Anna Nordling, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Natalie Sial, styrelseledamot Kraftkvinnorna

Ambra Sannino, styrelseledamot Kraftkvinnorna