Opinion

”Initiativen från plastbranschen räcker inte”

Fredric Bauer, postdoc, Miljö- och energisystem Lunds Universitet.
Fredric Bauer, postdoc, Miljö- och energisystem Lunds Universitet.
Tobias D Nielsen, postdoc Statsvetenskap, Lunds Universitet.
Tobias D Nielsen, postdoc Statsvetenskap, Lunds Universitet.
Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem, Lunds Universitet.
Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem, Lunds Universitet.

SLUTREPLIK. Plastbranschens initiativ är bra men svarar inte mot vad som behövs för en grundläggande omställning av plastanvändningen till år 2030, svarar plastforskarna i Lund.

Vi tackar Lena Lundberg och IKEM för replikenvår debattartikel i vilken vi argumenterar för fossilfri och mer hållbar plast.

Vi håller med om att resurseffektivitet måste prioriteras och att plast har många viktiga funktioner att fylla, inte minst för ökad hållbarhet.

Det är också alldeles riktigt att branschen gör många bra saker som verkar i riktning mot en mer hållbar plastanvändning. Dessa olika initiativ för forskning, minskad nedskräpning, bättre sortering och ökad återvinning, samt nyttjande av skogsbaserad råvara är utmärkta. Flera av dem har vi också följt genom vår forskning under flera år, såsom projektet Skogskemi, initiativet Hållbar Kemi 2030, och det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

Vi menar dock att dessa initiativ inte utgör ett svar på utmaningens skala eller tidsram – en grundläggande omställning av plastanvändningen till år 2030.

Initiativen innehåller var för sig olika delar av en vision. Det vi saknar är en sammanhållen vision eller färdplan som tar ett helhetsgrepp på frågan med det perspektiv på värdekedjan som krävs, inklusive materialåtervinning.

Vi tror att en sådan vision är viktig för att vägleda utvecklingen och koordinera olika aktörers arbete, inte minst för att kunna skapa de överenskommelser med övriga samhället som Lundberg efterfrågar.

Lena Lundberg framför att branschen misslyckats med att kommunicera det arbete som görs. Ett forum som etablerats och blivit framgångsrikt för olika branscher att kommunicera sitt arbete för omställningen till en fossilfri ekonomi är Fossilfritt Sverige. Ett forum som även plastbranschen skulle kunna dra nytta av.

Den svenska branschen ligger långt framme i ett internationellt perspektiv. Att behålla en tätposition inom hållbar plast är viktigt för vår ekonomiska och industriella utveckling. Vi välkomnar därför fortsatta initiativ och projekt men framförallt en tydlig och realiserbar branschvision som tar ett helhetsgrepp om plastanvändningen.

Fredric Bauer, postdoc, Miljö- och energisystem

Tobias D Nielsen, postdoc, Statsvetenskap

Lars J Nilsson, professor, Miljö- och energisystem

Samtliga är aktiva vid Lunds Universitet och knutna till det MISTRA-finansierade forskningsprogrammet STEPS som bland annat handlar om att utveckla policyfrågor, standardisering, återvinningssystem och ett förändrat konsumentbeteende som stöder utvecklingen mot hållbar plast. http://steps-mistra.se/