Opinion

”Hela Sverige måste få samma elpris”

Om en månad delas Sverige in i fyra elomrpden. Utvecklingen i Europa är på väg i samma riktning. Foto: Johan Nilsson/Scanpix
Om en månad delas Sverige in i fyra elomrpden. Utvecklingen i Europa är på väg i samma riktning. Foto: Johan Nilsson/Scanpix

DEBATT. Hur rättvist är det att elkunder som bor där det produceras mycket el betalar extra och subventionerar elpriset för dem som bor där det inte finns några kraftverk? Mikael Odenberg på Svenska Kraftnät svarar debattörerna som kritiserat de nya elområdena.

Om en månad kommer Sverige att bestå av fyra elområden. Över detta klagar både Johan Öhnell från Oberoende elhandlare och sydliga företrädare för Svenskt Näringsliv. Men trots klagovisorna är det ett steg framåt för den svenska elmarknaden. Och det är ingen slump att utvecklingen i Europa är på väg i samma riktning.

När vi gör det till ett överordnat mål att ha samma elpris i hela Sverige – oavsett hur produktion och förbrukning förhåller sig till varandra – innebär det att vi aktivt hindrar prissignalerna från att nå fram till marknadens aktörer. Att priset på el i stället får reflektera relationen mellan tillgång och efterfrågan borde rimligen ses mer som ett löfte än som ett hot av dem som annars anser sig företräda ett fritt näringsliv.

Långsiktigt kommer indelningen i elområden att ge prissignaler som leder till bättre balans mellan produktion och förbrukning och minskade kostnader för elkraftöverföring. Det rör sig om hundratalstals miljoner kronor som varje år annars ska betalas av svenska elanvändare. Den nya ordningen möjliggör också ett effektivare utbyte av el med våra grannländer. Det är viktigt både för integrationen av förnybar elproduktion och för att se till att det alltid finns tillräckligt med el. Även Sverige är emellanåt beroende av import.

Svenskt Näringsliv kräver nu signaler om en utbyggnad av elnätet i Sverige som kan reducera eller eliminera prisskillnaderna mellan sydligaste Sverige och resten av landet. Det kravet är naturligtvis helt korrekt. Samtidigt känns det ganska tondövt, när Svenska Kraftnät just nu investerar mer än 7 300 miljoner (!) kronor i SydVästlänken för att just göra just detta. Projektet SydVästlänken men också andra investeringar kommer att bidra till ökad konkurrens och till att jämna ut priserna mellan norr och söder.

När Johan Öhnell skriver om prisdiskriminering av kunder i söder så kan man snarare fråga sig vari dagens rättvisa ligger. Nu får elkunder som bor där det produceras mycket el betala extra och subventionera elpriset för dem som bor där det inte finns några kraftverk.

Bristen på CfD-kontrakt i delar av Sverige är ett problem som Svenska Kraftnät har påtalat för konkurrensmyndigheterna men som dessa inte har ansett utgöra någon bärande invändning mot en indelning i elområden. För aktörerna är det lätt att tycka att Svenska Kraftnät bör ta över deras affärsrisker. För mig är det inte lika självklart. Men Svenska Kraftnät har ett uppdrag att främja en fungerande elmarknad och vi kommer därför noga att följa frågan.

Mikael Odenberg
Generaldirektör för Svenska Kraftnät