Opinion

”Fossilförbudet är ett luftslott som sätter krokben för lösningarna”

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

DEBATT. Den nya regeringen vill både öka produktionen av biodrivmedel och samtidigt förbjuda bilarna som ska använda de fossilfria bränslena. Överenskommelsen saknar helt verklighetsförankring, skriver Ulf Svahn på Svenska petroleum- och biodrivmedelinstitutet.

Överenskommelsen mellan S, MP, C och L innehåller ett avsnitt om fossilfria transporter. En av punkterna är förbud mot att sälja nya bensin- och dieseldrivna bilar efter 2030. Det är uppenbart svårt att förstå annat än att partierna vill se ett förbud mot förbränningsmotorer i personbilar efter 2030. Parterna har själva insett att det inte går utan ett godkännande av EU-kommissionen men vän av ordning frågar sig ändå hur det ska gå till.

Bensin och diesel kan produceras av förnybar och fossil råvara och redan i dag körs vissa dieselbilar helt på det förnybara biodrivmedlet HVO100. Både bensin och diesel säljs i dag med en inblandning av biodrivmedel som ökar över tid. Det innebär att det egentligen inte är förbränningsmotorn som är problemet. Något som partierna själva uppenbarligen har observerat då produktion och distribution av biogas ska premieras. Gasfordon har en förbränningsmotor och alla gasfordon säljs i dag med en bensintank. Laddhybridbilar har en förbränningsmotor då de är tänkta som hybridbilar med såväl el som annat drivmedel som bensin och diesel. Ska dessa inte få säljas efter 2030?

Samtidigt tar man upp att den nyligen införda reduktionsplikten ska vara utformad så att användningen av biodrivmedel i transportsektorn ska öka under perioden fram till 2030 så att målet på 70 procent reduktion av växthusgaserna i transportsektorn nås.

Man vill alltså åstadkomma en ökning av såväl produktion som användning av biodrivmedel, som används i förbränningsmotorer, som man av allt att döma ska förbjuda efter 2030. Detta är en mycket tydlig signal om vilka osäkra förutsättningar de som ska investera i produktion av biodrivmedel får. Partierna vill att produktionen ska öka snabbt för att efter 2030 försvinna i takt med utskrotningen av bilar med förbränningsmotorer. En produktion av biodrivmedel som med stor sannolikhet kommer att vara helt beroende av politiska beslut för att kunna säljas. Den inriktningen saknar helt verklighetsförankring.

Dessa fyra partier måste inse att det inte finns fossila eller fossilfria fordon. Det är inte motorn som är grunden till fossilt beroende eller oberoende. Det är ursprunget och framtagandet av energin som bestämmer det, oavsett om det är en batteridriven elbil, laddhybrid, vätgasbil eller bil med förbränningsmotor. Det är sedan länge dags att tala om verkligheten och inte bygga drömslott. Det finns en risk att väljare där ute faktiskt tror på att det går att förbjuda ”fossilbilar”.

Istället borde samtliga politiska partier inse att förbränningsmotorer, elmotorer och kanske också bränslecellsmotorer har en viktig och nödvändig plats i framtidens transportmix och fokusera på att energin har ett förnybart ursprung för att kunna nå klimatmålen. Fokus hos partierna bör vara att:

  • Acceptera alla tekniska lösningar för framdrift av fordon
  • Verka för att energin som används är förnybar
  • Verka för energieffektivitet i transportsektorn
  • Arbeta för långsiktiga förutsättningar för att producera biodrivmedel
  • Arbeta för att EU utformar hållbarhetskriterier som möjliggör utnyttjandet av den totala potentialen för hållbara råvaror för biodrivmedel
  • Använda teknik- och konkurrensneutrala styrmedel där reduktionsplikten är att bra exempel

Om vi ska lösa transportsektorns övergång till en i framtiden helt fossiloberoende energibas kan inte politiken sätta krokben för lösningarna.

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet