Opinion

”Ett år kvar till valet: Snabbutred ett digitalt val 2022”

DEBATT. Tiden är mogen för att ta nästa digitala och demokratiska steg – valet av våra politiska företrädare. Tillfället har aldrig varit så lägligt som nu, skriver Martin Askman.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Coronapandemin har påskyndat samhällets digitala utveckling. Med ett år kvar till valet är det nu hög tid att planera för möjligheten till digital röstning.

Tyvärr är det märkligt tyst från riksdagspartierna i frågan. Detta trots att Sverige är ett av världens mest adaptiva länder när det gäller nya teknik. Sveriges rangordnas till exempel som etta i världen i Network Readiness Index (NRI), som är en årlig jämförelse av länders förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

När det gäller digitalval är vi dock långt ifrån ledartröjan. Estland gav till exempel möjlighet till digital röstning till kommunvalet redan 2005 och två år senare till parlamentsvalet. Andra länder har sedan följt efter. I Schweiz går det att rösta digitalt i många av landets regioner och i Indien har digital röstning genomförts i olika former under många år.

Tiden är därför mogen för att ta nästa digitala och demokratiska steg – valet av våra politiska företrädare. Tillfället har aldrig varit så lägligt som nu.

En bidragande orsak är coronapandemin där smittspridningen dessvärre tenderat att ta fart under hösten, såväl under 2020 som i år. Även om vi förhoppningsvis har passerat pandemins värsta pucklar, så kan vi inte blåsa faran över och räkna bort september 2022 som en smittsäker period. Nya mutationer och avklingande vaccinationseffekter är osäkerhetsfaktor som kan påverka läget.  Att undvika landsomfattande folksamlingar och minska trycker på de fysiska vallokalerna är därför ett starkt argument för det digitala röstningsalternativet.

Men det finns betydligt fler och långsiktiga fördelar som talar för ett digitalval. Det starkaste argumentet är sannolikt klimatet. Det är helt enkelt oförsvarbart att fortsätta trycka upp miljoner och åter miljoner valsedlar vart fjärde år som enbart ska användas vid ett enda tillfälle. Lägg därtill att mängder av röstberättigade svenskar ska ta sig till och från vallokalen och där många väljer bil som transportmedel.

Genom att tillåta digital röstning skapar vi även förutsättningar för ett ökat valdeltagande. Inte minst så elimineras hinder för de personer som av olika anledningar har svårt att ta sig till en vallokal vid ett givet tillfälle. Till exempel gäller det den växande del av vår befolkning som lider av psykisk ohälsa. Med ett digitalt röstningsalternativ fångar vi sannolikt upp alla dessa människor som aldrig annars beger sig till den fysiska vallokalen.

Den vanligaste invändningen mot digital röstning har genom åren varit oron för en bristande säkerhet. Låt oss en gång för alla konstatera att den digitala spårbarheten och säkerheten vida övertrumfar de risker som den mänskliga faktorn innebär. Effekten är snarare reducerade risker då hanteringen av röster förbättras och misstagen elimineras. Som exempel kan felaktiga kryss och oläslig handstil göra pappersrösten ogiltig, medan digitalrösten inte feltolkas och därmed inte riskerar att kasseras.

DELTA I DEBATTEN

Vill du skriva en debattartikel eller en replik?

Kontakta Ny Tekniks debattsida på debatt@nyteknik.se

Tänk på detta:

• Texten ska vara unik för Ny Teknik.

• Texten ska vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag.

• Undvik förkortningar och utropstecken.

• Peka ut och beskriv ett problem eller en lösning, samt hur du eller ni vill lösa problemet eller ta vara på möjligheten.

• Var tydlig med vem du eller ni debatterar med och varför.

• Bifoga gärna porträttbild och ange fotobyline.

Till sist har vi även den administrativa apparaten med samtliga delar kring valförrättningen. Även om mycket arbete utförs ideellt så är utgifterna kring den manuella valapparaten betydande. Lägg därtill att själva rösträkningen går betydligt snabbare digitalt och med ett mer direkt valresultat som följd.

Sverige ses av många som en föregångare på det digitala området i och med ett digitalt valalternativ kan vi ta position i den nya digitala era som även omfattar det demokratiska fundament som vårt val till riskdag, region och kommun är. Därför bör våra beslutsfattare snarast genomföra en snabbutredning av frågan inför valet 2022. Var står egentligen våra riksdagspartier i frågan?

Martin Askman, kommunikatör Change the Word