Opinion

”En stor satsning på digitalisering blir nödvändig efter krisen”

Maria Stockhaus (M), trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson.
Maria Stockhaus (M), trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson.
5g-mast. Foto: Ericsson
5g-mast. Foto: Ericsson

DEBATT. En snabbare utbyggnad av 5g och satsning på digitalisering i offentlig sektor – det blir viktiga åtgärder efter coronakrisen, skriver Maria Stockhaus (M).

Spridningen av coronaviruset och åtgärderna som vidtagits för att hindra smittan slår hårt mot företag runt om i hela världen. Svenska företag är inget undantag.

Både små och stora företag brottas med ekonomiska problem till följd av restriktionerna i samhället och i omvärlden. Samtidigt ser vi hur digitala mötestjänster som Skype och Zoom får ökad användning och vi kan förvänta oss att allt fler företag och myndigheter därför väljer att investera i digitala lösningar inte bara för att hantera den kris vi befinner oss i nu.

Digitaliseringen har jämförts med industrialiseringen när det gäller hur den kommer att påverka företag och arbetsliv. Coronakrisen kommer troligtvis att skynda på den utvecklingen i och med att digitala lösningar är det enda alternativ som fungerar i många situationer just nu.

Är vi beredda på den snabbare utvecklingen och de effekter den får på vårt samhälle och på arbetsmarknaden?

Vi ser just nu hur många företag varslar på grund av inbromsningen i ekonomin. Om företag samtidigt satsar på att investera i digitala lösningar finns det en risk att medarbetare som inte besitter tillräckligt hög digital kompetens tvingas gå, däribland många äldre.

Vidare finns det forskning som pekar på att just äldre har svårare att få ett nytt jobb efter uppsägning.

Det finns också en risk att sektorer som anställer många unga och nyanlända tvingas dra ner på personalkostnaderna och ersätta dessa med digitala lösningar.

En sådan särskilt utsatt sektor är varu-och detaljhandeln, som redan innan coronaviruset hade ett hårt tryck på omställning i och med konkurrens från näthandlare. Många företag på landsbygden kommer också ha svårt att konkurrera med företag som investerat i digitala lösningar om de själva inte gjort samma sak.

Även offentlig sektor måste öka takten i digitaliseringen. Både för att kunna bibehålla hög service ute i landsbygden men också för att stad och land inte ska dras allt mer isär.

Inom gymnasieskolan märks tydliga skillnader mellan de huvudmän som hade digitala verktyg som en naturlig del av sin verksamhet redan innan krisen och de som inte kommit lika långt.

Även nätläkare får ett uppsving när människor vill undvika sociala kontakter inte minst med människor som kan vara sjuka.

Just nu ska fokus ligga på att bekämpa coronaviruset. Men när krisen är över måste vi återstarta ekonomin.

Det är och kommer vara viktigt att ordna utbildningsinsatser för grupper med låg digital kompetens, så de inte slås ut från arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om äldre och nyanlända.

Om företag och offentlig sektor runt om i landet ska kunna ställa om krävs dessutom rätt förutsättningar.

En snabbare utbyggnad av fiber och 5g kommer att vara nödvändigt för att hela landet ska kunna ta del av utvecklingen. Det kommer också krävas att staten är beredd att peka med hela handen för att snabba på offentlig sektor.

Dessa åtgärder skulle kunna göra att Sverige tar ett stort kliv framåt mot att bli det land som är bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Maria Stockhaus (M)

trafik- och digitaliseringspolitisk talesperson