Opinion

”Digital coronaspårning riskerar att kränka vår personliga integritet”

Foto: Paco Freire/Zuma press/TT
Foto: Paco Freire/Zuma press/TT
Klas Jensgård, senior konsult inom integritetsskydd och information på MUM Consulting. Foto: MUM Consulting
Klas Jensgård, senior konsult inom integritetsskydd och information på MUM Consulting. Foto: MUM Consulting

DEBATT. Digitaliseringsminister Anders Ygeman bör förklara hur integriteten ska garanteras vid datainsamling för att spåra coronaviruset, skriver Klas Jensgård.

EU-kommissionen för samtal med mobiloperatörer, däribland svenska Telia, om att samla in geodata för att se hur människor rör sig under coronaepidemin. Digitaliseringsminister Anders Ygeman ställer sig positiv och tror att det kan vara ett effektivt verktyg för att hindra smittspridning.

Den här typen av åtgärder kan vara förödande på lite längre sikt och medföra ett starkt intrång i människors integritet och leda till en massövervakning som kan användas i helt andra, mer destruktiva syften.

Sveriges strävan efter att stävja virusutbrottet får inte bortse människors fundamentala rätt till integritetsskydd. Att dela information, om än för ädla ändamål, utan tillräckligt integritetsskydd och detaljerade planer för vad som händer med datan på lång sikt, är väldigt tveksamt ur ett dataskyddsperspektiv. 

Vad har Sverige för plan för att säkerställa invånarnas rätt till integritet? Anders Ygeman bör skyndsamt förklara detta för svenska folket.  

Klas Jensgård,

senior konsult inom integritetsskydd och information på MUM Compliance.