Opinion

”Bygg ut datahallarna till energilager i elsystemet”

Bild på en svensk datahall. Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT
Bild på en svensk datahall. Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT
Roger Kvist, Sverigechef på Eaton Electric AB.
Roger Kvist, Sverigechef på Eaton Electric AB.

DEBATT. Datahallar med kapacitet att lagra energi kan förvandlas till energilager som förser bostäder, kontor och lokaler med el. Energilagren kan även hjälpa till att balansera för mer vind-och solenergi i elnätet, skriver Roger Kvist på Eaton.

Tiden då vi förlitade oss på fossila bränslen är förbi och siktet är inställt mot en koldioxidsnål ekonomi. För att klara omställningen och skapa smarta och hållbara städer är det helt avgörande att vi använder förnybara energikällor i större utsträckning.

Det självklara valet för att driva så kallade ”gröna städer” är alltså ren och koldioxidneutral energi. Problemet är bara att elektricitet som genereras av sol och vind är väldigt oförutsägbar och svår att lagra – och utan energilagring skulle smarta städer förbli ett rent hypotetiskt koncept.

Hur kan vi då åstadkomma en effektiv kraftförsörjning till framtidens smarta städer? Vi är övertygade om att datahallar kan bidra till att balansera det svenska elnätet och vara en nyckel till förändring på energimarknaden.

Överskottsenergi

En lösning är att använda sig av avbrottsfri kraftförsörjning, en så kallad Uninterruptible Power Supply (UPS) som utrustats med UPS-as-a-Reserve-system. Systemet gör det möjligt för datacenter att bidra till förnybar energi och samtidigt generera intäkter.

Batterierna finns redan installerade i datorhallarna och är en del av de UPS:er som man har för att säkerställa en hög tillgänglighet. För att kunna ställa om verksamheten och sälja/ta tillvara överskottsenergin krävs först och främst en UPS och ett avtal med SVK. Därutöver behövs en aggregator som styr när energin behöver användas i elnätet och en hårdvara som gör överföringen möjlig. Redan i dag finns ett antal anläggningar i drift runt om Europa och vi har även haft ett antal testanläggningar i drift i Sverige.

Svenska kraftnät (SVK) ansvarar för att kraftnätet ska fungera. För att slippa bygga nya kostsamma anläggningar som stabiliserar elnätet vill SVK använda sig av befintlig infrastruktur. Därför har myndigheten nyligen öppnat för svenska företag att sälja sin överskottsenergi och återföra el till elnätet. Här kan redan etablerade datahallar dra sitt strå till stacken.

Storförbrukare

I dag förbrukar datahallar cirka 3 procent av den globala elförsörjningen, en siffra som väntas fördubblas vart fjärde år. När det gäller att hantera och driva en datahall är energiförbrukning en av de enskilt största kostnaderna. Eftersom de förnyelsebara energikällorna spelar en allt större roll i elätet, är det sällan balans mellan tillgång och efterfrågan. Det kan orsaka problem med elavbrott som följd.

Den sjunkande kostnaden för batterier skapar möjlighet för datahallar att börja investera i energilager. Datahallar med kapacitet att lagra energi förvandlas till ett energinav som kan tillhandahålla el till bostäder i närheten, värma kontor och ordna belysning i kommersiella byggnader. Genom att ha den allra senaste tekniken kan datahallar alltså gå från att enbart förbruka energi till att bli en del av ekosystemet.

Det blir en win-win situation där Svenska Kraftnät får större möjligheter att kunna tillgodose framtidens strömtillförsel samtidigt som företagen får ersättning som kan återinvesteras i företaget.

Smarta städer är nyckeln till en hållbar framtid, men för att de ska kunna byggas är energilagring en nödvändighet. I den utvecklingen spelar omvandlingen av datahallar till energilager en av huvudrollerna.

Roger Kvist, Sverigechef på Eaton Electric AB