Opinion

”Bygg ihop Europas elnät – för klimatets skull”

Emma Wiesner (C), Europaparlamentskandidat på tredjeplats för Centerpartiet, civilingenjör inom energi.
Emma Wiesner (C), Europaparlamentskandidat på tredjeplats för Centerpartiet, civilingenjör inom energi.
Emma Wiesner (C), Europaparlamentskandidat på tredjeplats för Centerpartiet, civilingenjör inom energi
Emma Wiesner (C), Europaparlamentskandidat på tredjeplats för Centerpartiet, civilingenjör inom energi

DEBATT. När vindkraften går för fullt i Danmark tvingas Svenska kraftnät stänga elnätsförbindelsen. Om industrin ska kunna elektrifieras med förnybar el krävs att elsystemen i Europa förstärks och kopplas samman, skriver civilingenjören Emma Wiesner (C), kandidat till Europaparlamentet.

Boliden har i ett pilotprojekt med hjälp av Energimyndigheten investerat i en 700 meter lång kontaktledning för att driva truckarna i Aitikgruvan med el. Det är första steget mot att elektrifiera Sveriges gruvindustri.

Projektet ersätter dock endast 3 procent av Bolidens diesel, men de räknar med att fortsatt elektrifiering av gruvan kan ersätta upp till 50 procent av den totala dieselanvändningen. Det ställer höga krav på säker tillgång till fossilfri el och ökar betydelsen av EU-samarbete ytterligare.

Boliden är inte ensamt om att satsa på elektrifiering. Inom initiativet Fossilfritt Sverige har svenska industrier tagit fram färdplaner för att minska sin klimatpåverkan. Samtliga färdplaner beskriver åtgärder för ökad elektrifiering. Fossilfri el är en nyckel för att ställa om både industrin och transportsektorn. Enligt Sweco innebär elektrifieringen av industri och transportsektor att elbehovet i Sverige kommer att öka med 30-40 TWh till år 2045.

Säkrade leveranser

När industrin och transportsektorn ställer om ökar kraven på elnätets leveranssäkerhet, en väl fungerande elmarknad och ökade elnätsförbindelser med utlandet. Många av dessa frågor kräver lösningar på EU-nivå. Europas energisamarbete, Energiunionen, och har varit igång sedan 2016 men stort fokus har hittills legat på Europas gasmarknad. Energiunionen bör den kommande mandatperioden fokusera mer på Europas elnät och elmarknad.

Elektrifieringen i Europas industrier understryker vikten av ett sammankopplat, modernt och robust elnät. Med en högre andel förnybara energikällor krävs integrering över ett större geografiskt område för att de förnybara elproducenterna ska kunna användas effektivt och till att jämna ut obalanser i elproduktionen. Med fokus på elnätsförstärkning och nätanslutningar mellan Europas länder kan Energiunionen därmed användas som ett verktyg mot klimatförändringarna.

Negativa elpriser

Överföringsförbindelsen mellan Sverige och Danmark är ett tydligt exempel på att energipolitiken inte är koordinerad i EU. Blåsiga dagar när Danmark har överskott på el och negativa elpriser, så klarar det svenska stamnätet inte av överföringen mellan länderna. Svenska kraftnät tvingas då stänga av överföringen mellan länderna helt. Detta är inte ett effektivt sätt att använda tillgången av förnybart producerad el, och visar att klimatfrågan inte kan lösas om Europas länder jobbar isolerat. Mer samarbete och samverkan behövs.

Skydd mot cyberattacker

Ökad elektrifiering ställer också större krav på säkerhet och skydd mot intrång i våra elnät. Cyberattacker mot elnät är en integrerad del i modern krigföring. Med ökad elektrifiering blir samhället också mer sårbart för sådana hot. EU bör därför också användas som ett verktyg för att skydda våra elnät och stärka samarbetet i säkerhetsfrågor.

Som civilingenjör inom energi vill jag se ett effektivt EU-arbete i frågor som rör elnätsutbyggnad, elmarknadsintegrering och energisäkerhet. Dessa frågor hamnar sällan i det politiska rampljuset, men är helt avgörande för att vi ska klara klimatutmaningen.

Emma Wiesner (C), Europaparlamentskandidat på tredjeplats för Centerpartiet, civilingenjör inom energi