Opinion

”Ägaren måste ha rätten till data som bilen samlar in”

Reglerna för uppkopplade bilar måste bli tydliga och konkurrensneutrala, skriver debattörerna. Bilden visar en av Volvos självkörande bilar i projektet Drive Me. Foto: Volvo Cars
Reglerna för uppkopplade bilar måste bli tydliga och konkurrensneutrala, skriver debattörerna. Bilden visar en av Volvos självkörande bilar i projektet Drive Me. Foto: Volvo Cars

DEBATT. En klar majoritet av de tillfrågade i en undersökning motsätter sig bestämt att den personliga data som ett uppkopplat fordon samlar in ska kunna ägas av någon annan än bilägaren. Reglerna för uppkopplade bilar måste bli tydliga och konkurrensneutrala, skriver debattörerna.

Inom kort kommer EU-parlamentet att besluta om en första lagstiftning kring uppkopplade konsumentprodukter, däribland personbilar, och till all data som de genererar.

Vi inom motorbranschorganisationerna SBF och SFVF, förväntar oss att EU-parlamentarikerna beslutar om ett tydligt regelverk som inte strider mot EU:s riktlinjer för konkurrens på bileftermarknaden. Vi vill värna om bilägarens fria verkstadsval och den av EU-kommissionen beslutade rättigheten att alla professionella verkstäder ska få konkurrera med målet ett breddat utbud och sänkta ägandekostnader för bilägarna, konsumenterna.

Allt beror på att bilägarna och bilismen står inför nya utmaningar när självkörande, autonoma, bilar kommer att dyka upp på gatorna parallellt som allt fler bilar blir uppkopplade mot internet. Detta inte minst tack vare den nya lagen om att nykonstruerade bilar måste ha en automatisk och positionerande nödsignal, eCall, som aktiveras vid haveri och per automatik kontaktar en larmcentral.

Men eCall är inte bara en nödsignal utan även en öppen kommunikationskanal till bilens datorer och den mjukvara de har.

Detta gör att vi måste lyfta frågan om vem som äger och har rätten till den fordonsgenererade datan.

I en undersökning som prsenterats för EU-kommissionen från bilistorganisationen FIA, med bland annat Motormännen som svensk medlem, uttrycker en klar majoritet av 12 000 svarande bilägare i tolv EU-länder en oro över konsekvenserna av att allt fler fordon blir uppkopplade:

  • 90 procent svarade entydigt att all fordonsdata tillhör ägaren eller föraren av bilen
  • 88 procent motsatte sig ett utlämnande av personlig information
  • 86 procent motsatte sig kommersiell användning och möjlighet till dataintrång och spårning från ”storebror”, fordonstillverkaren.

Sammantaget ansåg 95 procent av de tillfrågade att det finns behov av en särskild lagstiftning för att skydda ägarens eller förarens rättigheter till sina fordon och fordonsdata.

Därför måste det finnas ett tydligt regelverk som inte strider mot de EU-riktlinjer som gäller för konkurrens inom reparations- och underhållstjänster för motorfordon.

Som det är i dag är det inte acceptabelt att den europeiska bilindustriföreningen, ACEA, och den europeiska underleverantörsorganisationen, CLEPA, ingått ett samarbetsavtal som ger dem exklusiv rätt till fordonens data samt att de ska bestämma vilka data som släppas vidare och hur. Något som både EU-kommissionen och EU-utskottet för den inre marknaden och konsumenträtt, IMCO reagerat negativt över.

En enad svensk och europeisk motorbransch vill ha en konkurrensneutral plattform för alla data i realtid öppen för behöriga fordonstekniker samt att den fordonsgenererade datan ägs av bilägaren/brukaren av fordonet.

Christer Liljenberg, ordförande Sveriges Bildelsgrossisters Förening, vice ordförande Figiefa, Nordisk representant i EU:s toppmöte Gear2030

Bo Ericsson, Branschdirektör Sveriges Fordonsverkstäders Förening