Expertens oro: Bristande säkerhet i sammankopplade system

2017-11-17 16:31  
Peter Wallin oroar sig över säkerheten i de alltmer sammankopplade systemen.Foto: Boliden Foto: Boliden

Den svenska processindustrin ligger långt framme när det gäller digitalisering, men utmaningar finns. Inte minst när det gäller att få dagens många delsystem att bli till ett enhetligt ekosystem.

Processindustrin svarar för nästan 50 procent av den svenska nettoexporten. Därmed är dess framgång avgörande för hela landets utveckling. Men den starka ställningen är inte för evigt given. För att bibehålla och stärka positionen måste industrin och dess underleverantörer klara av att hantera de nya utmaningar som digitaliseringen skapar.

– Processindustrin har varit digitaliserad länge, men tidigare har det mest handlat om att övervaka och styra egna processer. Nu ska en lång rad olika system och funktioner samordnas och därmed ökar komplexiteten, säger Peter Wallin, nybliven programchef för innovationsprogrammet Piia – Processindustriell IT och Automation.

För ett pappersbruk betyder det att de inte kan nöja sig med att ha digital övervakning av enskilda processavsnitt – nu ska de ha kontroll på allt från träd som står på rot till kundens behov. Allt ska övervakas, mätas och värderas både med hjälp av ny teknik men också nya affärs- och verksamhetsmodeller.

– För att lyckas krävs en insikt om att det här inte är något ett enskilt företag kan klara av på egen hand, nyckeln är att samarbeta och skapa partnerskap. Därmed uppkommer också den naturliga frågan om vilka som ska få del av den vinst som de nya digitala lösningarna skapar.

Läs mer:

Läs mer: Här är framtidens uppkopplade prylar

Frågan om hur vinsten ska fördelas är lika svår som avgörande, inte minst eftersom den information som skapas i systemen spänner över ett allt bredare område.

– Här gäller det att alla parter ser att de är en del av ett ekosystem som alla kan och ska dra nytta av. Det gäller mellan processföretaget och it-leverantören men i lika hög grad mellan företag som traditionellt är konkurrenter.

Även om processindustrin har arbetat med digitalisering under många år finns det mycket att göra. Problemet är att många har svårt att hinna med nu när konjunkturen gör att de har fullt upp med att leverera inom sitt kärnområde.

– Risken finns att stora och mer trögrörliga företag kommer på efterkälken. Det gäller inte minst de större företag som i dag levererar systemlösningar till processindustrin. De riskerar att tappa det försprång de har i dag till mindre och mer flexibla specialister. Jämför gärna med Tesla som har hoppat över mycket av det den traditionella bilindustrin tvingas kämpa med och har kunnat gå direkt på framtidslösningar. En motsvarande utveckling är fullt tänkbar för processindustrin.

Läs mer:

Läs mer: Studie visar: Svensk industri inte så smart

För Peter Wallin är processindustrin ett nytt kapitel. Innan han tillträdde som programchef för Piia arbetade han med forskningsfrågor på Volvo CE, ett steg som han själv både ser som stort och litet.

– Jag kommer aldrig att bli expert på alla delar av processindustrin men det är heller inte nödvändigt. Det jag har med mig från Volvo är en helhetssyn som är överförbar till mitt nya område, framför allt när det gäller digitaliseringen där utmaningarna är ungefär desamma oberoende av bransch. Det är i sig en fördel eftersom det kan öppna upp för samarbeten som tidigare var omöjliga att tänka sig.

Ett område som oroar Peter Wallin mer än andra är hur säkerheten ska kunna garanteras i de nya och alltmer sammankopplade systemen.

– Ju mer avancerade och komplexa de digitala lösningarna blir, desto större är risken att företag blir utsatta för angrepp. Det kan handla om hackare som vill få ut något av värde ur systemen, eller som bara vill sabotera. Därför måste alla parter hjälpas åt att hitta lösningar som garanterar säkerhet i hela dess vidd.

Piia – ett strategiskt innovationsprogram

Piia – Processindustriell IT och Automation – är ett strategiskt innovationsprogram finansierat av industrin samt offentliga medel från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att skapa förutsättningar för industrin att dra nytta av den digitaliseringsvåg som pågår och på så vis öka konkurrenskraft, effektivitet, kvalitet, säkerhet, lönsamhet och hållbarhet.

Piia startade sin verksamhet 2013 och har finansiering fram till 2023.

Per Westergård

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt