ANNONS FRÅN TUTUS

Svensk expert försvarar myndigheter mot ökat cyberhot

Jens Bohlin VD och Per Holmer CTO och grundare av Tutus. Foto: Olle Nordell.

Den nya digitala hotbilden ställer allt tuffare säkerhetskrav på svenska myndigheter. Den svenska cybersäkerhetsexperten Tutus är ledande leverantör av att skydda känslig information från spioneri, sabotage och terrorism.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Det förändrade världsläget innebär att cyberhoten mot svenska civila och militära verksamheter med säkerhetskänslig verksamhet och kritisk infrastruktur ökar kraftigt. Säkerhetspolisen har under lång tid varnat för brister i säkerhetsskyddet hos svenska myndigheter och det finns ett hårt tryck att de snabbt och kostnadseffektivt skyddar sina verksamheter samtidigt som området är snårigt och komplicerat.

Nya krav och skyldigheter

Den svenska säkerhetsskyddslagen från 2019 ställer ytterligare krav på verksamheter att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet.

”Statsunderstödda aktörer är det dominerande hotet, men också kriminella nätverk, med ökande och alltmer tekniskt avancerade attacker i syfte att stjäla, förstöra eller förvanska säkerhetskänslig information”, säger Jens Bohlin, VD på cybersäkerhetsföretaget Tutus i Danderyd.

Tillsammans med Per Holmer, Tutus grundare och CTO är de en visionär och företagsbyggande duo som tagit företaget till marknadsledare inom granskade och godkända krypteringsprodukter och system för säkerhetsskyddsnivån Restricted/Begränsat Hemlig.

Sveriges säkraste moln

Med stort engagemang för Sveriges säkerhet är den innovativa drivkraften en viktig faktor, att alltid ligga långt fram inom utvecklingen.

”Cybersäkerhet är ett kontinuerligt löpande arbete där vi hela tiden parerar de senaste säkerhetshoten, samtidigt som vi gör det möjligt för våra kunder att använda ny teknik på ett säkert och smidigt sätt”, säger Per Holmer som själv startade som IT- sårbarhetsanalytiker åt Försvarsmakten för 30 år sedan.

Tutus har bland annat skapat Sveriges första molntjänst Sirrus som är anpassat för Begränsat Hemliga uppgifter och är en paketering av säkra digitala tjänster och Färist Mobil som är en säker mobiltelefon baserad på Android. Samtliga produkter och tjänster är utvecklade för att skydda säkerhetskyddsklassificerade uppgifter på nivån Restricted/Begränsat Hemlig.

En svensk tiger

”All form av kommunikation som går genom förbindelser som svenska kunder inte har kontroll över är särskilt sårbar för intrång där fientliga aktörer kan komma åt, eller stjäla information”, fortsätter Per Holmer.

Tutus garanterar att all information stannar i Sverige och hanteras enligt svenska krav och av säkerhetsprövad personal.

”I fred som krig är det avgörande att ha självbestämmande och full rådighet över sin information och kommunikation”, avslutar Jens Bohlin. ” Det är vårt löfte till våra uppdragsgivare och vi kallar det för digital suveränitet.”

”Tutus är en utpräglad problemlösarorganisation som proaktivt tar fram lösningar som svarar upp till våra användares höga kravbild”, säger Per Holmer CTO på Tutus.

Läs mer om Tutus här.