Fordon

Plattformsridå ska höja säkerheten i T-banan

Ridåerna hissas upp när tåget står vid perrongen. Foto: SL
Ridåerna hissas upp när tåget står vid perrongen. Foto: SL

Breda plattformsridåer på tunnelbanans perronger är bästa lösningen för att hindra att människor faller ner på spåret, visar en utredning.

Publicerad

Storstockholms lokaltrafik har i flera år studerat olika metoder för att hindra att människor, avsiktligt eller genom olyckor, faller ner på tunnelbanans spår strax innan ett tåg kör in på stationen.

Trafikförvaltningen har studerat olika lösningar som används runt om i världen, exempelvis sensorer som registrerar om en person finns på spåret. Den lösningen passar dock inte om någon faller ner strax innan tåget når stationen eftersom bromssträckan blir för lång.

Andra lösningar som studerats, och som används på flera håll runt om i världen, är plattformsdörrar som öppnas samtidigt som tågets dörrar öppnas, och är lika stora som dessa. Nackdelen med den lösningen är att tågen måste stanna exakt framför dörrarna, och att olika tågtyper där dörrarna inte placerats likadant, inte kan användas.

En lösning som däremot tilltalar Trafikförvaltningen, och som används på vissa håll i Japan, är breda säkerhetsridåer, hissas upp när tåget har stannat och sänks ner innan tåget lämnar stationen. Fördelen med denna teknik är att olika tågtyper kan användas.

Flexibla säkerhetsbarriärer är också viktiga för en omställning till automatisk drift som SL tänker sig kan vara införd på den röda linjen i Stockholms tunnelbana till 2025. Sådan drift kan ge högre turtäthet och lägre driftskostnader.