TECH

Nu kan Googles Chat GPT-dödare Bard läsa din e-post i Gmail

Ai-verktyget hottas upp – och kopplas ihop med flera populära Googletjänster. Men ingen personlig information samlas in för att träna den underliggande språkmodellen, lovar sökjätten.

Publicerad

Det har gått drygt två månader sedan Googles färska ai-verktyg Bard lanserades i Sverige. Syftet med satsningen är tydlig – och handlar om att utmana populära Chat GPT, skapat av amerikanska Open AI med nära band till Microsoft.

Så här ska Google förändra sök i grunden – med hjälp av generativ ai

Bard kopplas till andra Googletjänster

Google har precis sjösatt en ny uppdatering – Bard Extensions – som är ett steg i riktningen mot att integrera ai-verktyget med sökjättens andra populära konsumenttjänster. Upphottningen innebär att Bard får åtkomst till bland annat Gmail, Drive, Dokument, Maps och Youtube. Detta för att verktyget ska kunna hämta in ”relevant information” från andra Googletjänster.

Saab köper in sig i försvarsföretag – som specialiserar sig på ai

Låter det vagt? För att konkretisera tar Google upp ett exempel där Bard kan användas för smidigare reseplanering. Om ni är flera som reser tillsammans kan ai-verktyget gå igenom gemensam e-post för att hitta förslag på datum som passar alla, eller söka efter lediga hotell och passande flyg i realtid. Användaren ska också kunna få automatiska vägbeskrivningar till flygplatsen via karttjänsten Google Maps – samt förslag på Youtubeklipp som visar resmålet.

Samlar relevant information på ett ställe

Att leta rätt på all denna information med konventionella Google-sökningar skulle sannolikt rendera ett helt pärlband av öppna flikar i webbläsaren. Med Bard ska användaren istället få allt detta samlat och presenterat på ett enda ställe – i chattfönstret med ai-boten. Men det finns ett förbehåll, och att det är att Bard än så länge måste användas på engelska för att kunna hitta information, filer eller delar av dokument åt användarna från andra Googletjänster.

Google: Dina data ska inte träna Bard

En väsentlig fråga handlar om hur sökjätten skyddar användarnas data. Google dock bedyrar att mänskliga Bard-granskare inte kommer att kunna ta del av någon information när insticksprogrammen som hämtar data från exempelvis Gmail och Youtube aktiveras. 

Ny Teknik Insight: Hur skulle det gå till om en superintelligens tar över?

Dessa Googledata ska inte heller utnyttjas för personanpassa reklam du ser på internet – eller för att träna Palm 2, den underliggande språkmodellen som utgör själva kärnan i Bard.