Energi

Stopp för nya solceller på Gotland

Gotland har i dagsläget 185 MW förnybar installerad kraft. Bilden är från Näsuddens vindkraftpark. Foto: Hans Blomberg
Gotland har i dagsläget 185 MW förnybar installerad kraft. Bilden är från Näsuddens vindkraftpark. Foto: Hans Blomberg
Jan Karlsson.
Jan Karlsson.

Gotlands energibolag Geab stoppar ny förnybar elproduktion från att koppla in sig på elnätet. Orsaken är att fastlandskabeln inte klarar att överföra mer el till fastlandet.

Publicerad

– Det är ett svårt beslut att ta men Geab sätter driftssäkerheten, för våra befintliga kunder på Gotland, före anslutning av produktion, så länge vi inte har en mer robust elförsörjning till Gotland, säger Jan Karlsson, vd på Geab.

Beslutet omfattar all ny elproduktion, även mikroproduktion, och innebär i praktiken ett stopp för nya solceller och ny vindkraft.

De enda undantagen är ny reservkraft samt elproduktion som timme för timme alltid förbrukas av kunden själv och därmed inte matas ut på elnätet.

Geab motiverar beslutet med att man inte vill orsaka strömavbrott för kunderna på Gotland.

I dagsläget finns 185 MW förnybar installerad kraft på Gotland. El exporteras till fastlandet 13 procent av tiden.

Just nu håller man på att byta ut kontrollanläggningen till fastlandskabeln, ett arbete som beräknas kosta 200 miljoner kronor, med syftet att den ska hålla i ytterligare 20 år.

Läs mer:

Men dagens anslutning är konstruerad för den situation som rådde när den byggdes 1983 och 1987. Planen var då att importera den el som Gotland behövde från fastlandet.

Under 2000-talet byggdes allt mer förnybar elproduktion, främst vindkraft, på Gotland. Fastlandskabeln anpassades då så att den även skulle klara att exportera el till fastlandet.

Men exporten innebär en förhöjd risk för fel på fastlandskabeln, enligt Geab. Vid dagens produktionsnivå är risken ungefär ett totalavbrott vartannat år. ”Vi har under senare år haft ett totalavbrott per år i snitt”, skriver Geab i pressmeddelandet.

Svenska Kraftnät har på senare tid undersökt möjligheterna att bygga en ny elförbindelse mellan Gotland och fastlandet, men beslutade nyligen att det blir för dyrt.

Investeringarna i den nuvarande kabeln, som ägs av Vattenfall Eldistribution, kommer inte att minska risken för strömavbrott, enligt Jan Karlsson:

– Inte alls. Det har att göra med HVDC-länkarnas konstruktion. De är gjorda så att man inte kan vända effektriktning när de är i drift tillräckligt snabbt, säger han.

Läs mer:

Nu befarar Geab att risken för fel på fastlandskabeln ökar om elproduktionen ökar på ön. ”Vi ser inte en enkel, snabb och ekonomiskt försvarbar lösning på hur vi ska kunna ansluta ny elproduktion utan att samtidigt försämra driftsäkerheten för Gotlands elförsörjning ytterligare” skriver Geab.

Men Jan Karlsson är inte helt utan hopp. Nyligen gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan skapa ett tryggt energisystem som helt förlitar sig på förnybara energikällor.

– Det finns ett antal tekniska lösningar som kan diskuteras, till exempel batterilager eller modifikationer i befintlig kabel. Men vi får inte redan nu börja dra slutsatser, säger Jan Karlsson.

Geabs stopp träder i kraft den 1 november 2017. Befintliga mikroproducenter och kunder som redan har föranmält sin installation berörs inte av beslutet.