ANNONS FRÅN CHRISTIAN BERNER

Valet av rätt teknisk plast: En strategisk investering

I den moderna industrin är hållbarhet och ekonomisk effektivitet avgörande för framgång. Plast är oumbärlig, men fel materialval kan skada både hållbarhet och lönsamhet enligt Daniel Sjögren på Christian Berner.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

– Valet av rätt plast är en nyckelkomponent inom industrin på grund av plastens anpassningsförmåga och mångsidighet. Det kan förändra produkters prestanda, förlänga deras livslängd och påverka vår förmåga att uppnå hållbarhetsmål. Därför kan ett felaktigt plastval resultera i prestandaproblem och ökade ekonomiska kostnader för underhåll och service, förklarar Daniel Sjögren, ansvarig för avdelningen teknisk plast på Christian Berner.

Han betonar att noggrannhet i valet av material är avgörande för att optimera både produktkvalitet och ekonomiska resultat.

– Att välja rätt plast kan vid en första anblick liknas med att navigera genom en frodig djungel, men faktum är att rätt val påverkar produkters prestanda, hållbarhet och kostnader enormt. Genom att välja de rätta materialen kan vi uppnå de önskade egenskaperna och förlänga produktens livslängd, samtidigt som vi minimerar reparationer och underhåll. Detta främjar smidig produktion, anpassning till krav och stimulerar teknisk innovation. Valet av plast är helt enkelt en strategisk investering som påverkar produkten och företagets resultat på lång sikt. Därför är det ett beslut som bör tas med stor omsorg, säger han.

Bidrar till en hållbar framtid

Christian Berner är en specialist inom tekniska plaster och har engagerat sig i att göra det enkelt för sina partners att välja rätt plastmaterial. Med sitt breda sortiment ger Christian Berner sina partners verktygen de behöver för att uppfylla sina mål, oavsett om det gäller prestanda eller strävan efter en mer hållbar framtid.

Daniel Sjögren poängterar att företaget har förstått att valet av plastmaterial inte bara handlar om att hitta rätt material för specifika applikationer, utan också om att bidra till en framtid som präglas av hållbarhet och kostnadseffektivitet. Ett utmärkt exempel på detta engagemang är deras samarbete med den österrikiska plasttillverkaren Roechling Industrial Oepping.

– Roechling Industrial Oepping är en erkänd producent av plast, känd för sitt varumärke Robalon, som utgör en strategiskt viktig del av vårt utbud. Det här unika plastmaterialet imponerar med sin extremt höga slitstyrka och är speciellt utformat för att klara av de mest krävande applikationerna. Det passar perfekt för glidlister, slitlister och kedjelister. Robalon har verkligen visat sig vara det förstklassiga valet för att minska kostnader för underhåll och service och borde vara det självklara valet för en hållbar industri, avslutar han.

Drivkraften bakom Hållbar Innovation med Robalon

Erik Oscarson, Technical Sales, belyser konstrukötrernas avgörande roll i att forma en hållbar industriell framtid.

– Konstruktörer står i spetsen för teknisk utveckling och hållbarhet. Med tekniska plaster som Robalon, känd för sin enastående slitstyrka, kan de skapa produkter som inte bara överträffar prestandaförväntningar, utan också minimerar underhållsbehov. Det är konstruktörerna som banar vägen för en mer hållbar framtid med smarta materialval och nytänkande lösningar.

Läs mer om Christian Berners arbete och Robalon här

FAKTA

Om Christian Berner:

Christian Berner är en framstående partner inom tekniska lösningar som främjar långsiktig hållbarhet inom olika industrier i hela Norden. Genom sin expertis och sina produkter möjliggör de allt från effektiv bekämpning av alger till säker dämpning av helikopterplattor och trygg tillgång till rent dricksvatten. Oavsett bransch kan partners och kunder förvänta sig en berikande samarbetsupplevelse.