ANNONSSAMARBETE MED ...

Underleverantören – mer än en tillverkare

Den finländska underleverantören av finmekanik, Mectalent, deltar ofta i planeringen av kundernas produkter redan i ett tidigt skede. Detta förbättrar produkttillverkningen och bidrar till lägre priser.

Publicerad

Är underlevereantören enbart tillverkare eller eventuellt en samarbetspartner, som förutom verksamheten även ser till en hög kvalitet och övervakar kostnaderna? Försäljningsdirektör Matti Ojala från Mectalent i Uleåborg, påpekar att 80 procent av produktens slutliga kostnader fastställs i planeringsskedet. Då avgörs både materialval och tillverkningssätt.

– Genom att delta redan ikoncepteringen, kan vi tala om vilka materialval och tillverkningsmetoder som bidrar till att uppnå bästa möjliga kvalitet och den mest kostnadseffektiva produkten på marknaden. Att lyckas med det ligger både i kundens och vårt eget intresse, säger Ojala.

Ju mer genomtänkt och kostnadseffektivt en ny produkt kan tillverkas, desto mer sannolikt är det att den klarar sig på marknaden. Mectalent bearbetar och monterar mycket krävande komponenter för ett annat lokalt företag, Focal- Spec, som tillverkar optiska kvalitetskontrollmätare för den globala marknaden. Focal- Specs LCI-teknologi bygger på färgernas olika våglängder i stället för laser. Olika ytors form och strävhet kan mätas med en mikrometers noggrannhet (miljondels meter).

Avvikande från lasermätning, kan en spektrumkamera mäta till exempel bågformiga ytor som består av glasytor och flera olika nivåer. Bland Focal- Specs kunder finns bland annat en av de globalt ledande mobiltelefontillverkarna samt läkemedelsindustrin.

Företaget offentliggjorde nyligen sin största affär någonsin på fem miljoner euro till Asien.

Det unika mätsystemet ställer särskilda krav även på underleverantörerna. Hardware development lead Jari Aunola berättar att de delar som bearbetas för Focalspec är extremt krävande att tillverka och att det redan i teorin finns mycket få underleverantörer med tillräcklig kompetens.

– Slutresultatet måste vara mycket stabilt ur ett långsiktigt perspektiv. De toleranser som krävs är så exakta, att jämfört med dem böjer sig även en normal aluminiumskiva som trä.

I den vardagliga produktionen betjänar Mectalent oss särskilt genom sin leveranssäkerhet.

– Vi får högklassiga komponenter i rätt tid och om det uppstår problem, åtgärdas de mycket målmedvetet. Mectalent fungerar raskt.

Coo Sami Viherkari från FocalSpec berättar att Mectalent uttryckligen är mer som en samarbetspartner än enbart underleverantör.

– Gemensam planering leder till genomtänkt design som sänker kostnaderna för bägge parterna. Det innebär en faktisk win-win-situation.

FAKTA:

Mectalent är en finländsk specialist på komponenttillverkning och finmekanik samt produktutvecklare av högteknologi. Företaget erbjuder ett starkt planeringskunnande (mekanik, kretskort, programvara), maskinell bearbetning och komponenttillverkning. Kundkretsen representerar bland annat läkemedelsteknologin, nya teknologier, försvars-, luftfarts- och rymdteknologin.

För mer information: www.mectalent.se