ANNONS FRÅN SKF

Trepartssamarbete ska omvandla produktionsspill till rullager

Allmänt, Ovako Steel stålverk

För ett cirkulärt samhälle och en klimatneutral industri krävs tekniska lösningar. Nu satsar SKF på en produktionskedja där produktionsspill blir till specialstål.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Cirkularitet är en central aspekt av samhällets hållbara omställning som ställer ökade krav på effektiv resursförbrukning och klimatvänlig produktion. Utvecklingen innebär nya utmaningar för industrin och det blir allt viktigare för företag att omvärdera sina processer. För att främja en cirkulär industri arbetar SKF för att ta fram nya tekniska lösningar.

I samarbete med Ovako och Stena Recycling driver SKF en produktionskedja som ska minska mängden produktionsspill. Ovako tillverkar stål som levereras till SKF där det blir till rullningslager, under produktionen samlar Stena Recycling in produktionsspillet som sorteras och kvalitetssäkras på plats innan det återgår till Ovako för att smältas ner till nytt specialstål. Ur samarbetet blommar en cirkulär värdekedja där maximal nytta kan utvinnas ur resurserna.

– Genom samarbetet har vi minskat vårt klimatavtryck vilket bidragit till att vi idag har nettonoll-utsläpp i vår produktionsenhet i Göteborg, säger Johan Wiksfors, Key Account Manager, Reliability Engineering på SKF.

Johan Wiksfors

Gemensamma krafter ger liv åt cirkulära processer

Projektet visar hur restprodukter kan återvinnas och återföras till produktion i en cirkulär process. Samarbetet som pågått under en längre tid har successivt optimerats med grund i en gemensam ambition att minska industrins klimatavtryck. Idag kan SKF återvinna nära 100 procent av all slipspån och slipmull och över 90 procent av produktionsskrotet.

– För oss innebär det helt enkelt att utnyttja våra resurser på ett bättre sätt och i slutändan minska vårt behov av nytt stål, säger Johan Wiksfors.

Ovako är en av Europas ledande tillverkare av komponentstål. Mikael Bror, inköpschef råvaror på Black Bar, berättar att cirkularitet utgör en viktig del i verksamheten. Varje år återvinns omkring 2500 ton restprodukter från SKF som blir till nytt specialstål hos Ovako.

För en hållbar stålindustri

För att stålet ska kunna gå direkt ner i ugnarna och smältas ner måste returmaterialet levereras välsorterat. Tack vare att Ovako själva tillverkat stålet har produktionskedjan utformats för en så effektiv process som möjligt.

– Fördelen är att returstålet är ett känt material för oss, vi har själva tillverkat det. Om det kommer sorterat kan vi direkt återföra det till nytt specialstål, säger Mikael Bror.

Mikael Bror

Den cirkulära värdekedjan har visat sig generera flera positiva effekter. Samarbetet bidrar inte bara till ett minskat behov av primärlegeringar och ökade ekonomiska fördelar, det för också med sig stora vinster ur ett marknads- och hållbarhetsperspektiv.

– I framtiden finns det förhoppningsvis ingen slutkund som vill köpa stål från en producent med hög miljöbelastning, jag tror att alla vill ta ansvar och värna om jordklotet, säger Mikael Bror.

Idag är Ovako den stålproducent med lägst koldioxidavtryck i Europa och resan fortsätter med nya investeringar i förnybara energikällor. Vid företagets nyinvigda anläggning i Hofors värms stålet upp med fossilfri vätgas. Ett viktigt steg för att möjliggöra koldioxidneutral stålproduktion.

– Vi har gjort det i två steg, där vi först konverterade vår produktion från eldningsolja till propan, nu går vi från propan till vätgas, säger Mikael Bror.

Bryggan mellan SKF och Ovako

Som en viktig länk mellan SKF och Ovako knyter Stena Recycling ihop produktionskedjan till ett enda effektivt flöde. Stena Recycling har idag ett helhetsansvar för SKFs avfallslösningar. Ett arbete grundat i att sortera så nära källan som möjligt och direkt återanvändning av material. Metoden innebär att Stena Recycling spenderar mycket tid ute hos kund för att samla in och sortera material på plats där produktionen äger rum.

– Vi samlar in, sorterar och kvalitetssäkrar materialet med olika analysverktyg för att leverera rätt kvalitet på stålet till Ovako, säger Fredrik Lyckesvärd, som är affärsområdeschef för inom järn och rostfritt hos Stena Recycling, och fortsätter:

–Vår långa erfarenhet och höga kompetens inom återvinning, tillsammans med vår förmåga att leverera processkritisk råvara, gör att vi kan hjälpa våra kunder med lösningar som påskyndar den cirkulära omställningen. Nu finns en jättestor efterfrågan på smarta cirkulära lösningar.

Fredrik Lyckesvärd

Utöver återvinning stöttar Stena Recycling också sina kunder i utvecklingen mot hållbara affärsmodeller.

– Samarbetet är en styrka när det kommer till lösningar, genom vår förståelse för kundens behov kan vi omsätta dessa i praktiken på bästa sätt i värdekedjan, avslutar Fredrik Lyckesvärd.

Läs mer om SKFs arbete för en hållbar stålindustri.