ANNONS FRÅN SOLTECH ENERGY SOLUTIONS

Sveriges största ladd- och batteripark

För att nå uppsatta klimatmål och jobba aktivt för visionen om ett grönare samhälle, krävs innovativa lösningar som svarar upp mot det energibehov som finns. Just nu står transportindustrin inför enorma energiutmaningar. Och en av de aktörer som genom ny teknik stöttar omställningen är Soltech.

Publicerad Uppdaterad

Rickard Lantz är affärsutvecklare på Soltech Energy Solutions, ett dotterbolag inom Soltechkoncernen som skapar hållbara, lönsamma och högkvalitativa energilösningar.    

– Hela samhället jobbar för att klara av 1,5 gradersmålet, och varje bransch har sina specifika mål och utmaningar. Vi arbetar mot det övergripande målet för energisektorn som till år 2040 ska vara 100 procent förnyelsebar. Ett annat område vi också fokuserar extra på är transportsektorn som ska minska sina fossila utsläpp med 80 procent till år 2030. Transportbranschen håller på att elektrifieras i snabb takt och behöver framtidssäkrade lösningar. Den stora elektrifieringen skapar dock en effektutmaning på våra elnät och då kan lokala lösningar lösa den problematiken samtidigt som det centrala nätet avlastas, säger Rickard. 

Innovativa lösningar som snabbar upp energiomställningen

Soltech är en teknikintegratör. Det innebär att de utvärderar vilken teknik som finns på marknaden och utifrån det skräddarsyr lösningar till kunder utifrån deras specifika behov. Och just nu jobbar Soltech med att, hand i hand med transportindustrin, skapa hållbara snabbladdningsparker.  

En utmaning i transportbranschens elektrifiering är själva laddstationerna. Elnätsanslutningen är en trång sektor. Soltech utvecklar därför en lösning för hur större elnätsanslutningar kan dubbelnyttjas. Detta genom konceptet Greenbox. 

– Greenbox gör att vi kan nyttja befintliga nätanslutningar till mer än en applikation eftersom detta är en trång sektor i samhället. I anslutning till stora solanläggningar på tak som bidrar till förnyelsebar energi bygger vi snabbladdningsparker på samma ställe. Den ena delen på anslutningen producerar energi, medan den andra förbrukar. Den här logistikhubben blir en så kallad Greenbox där allt hänger ihop och bidrar till olika faktorer.  

Soltech ingår nu i ett projekt som kommer att mynna ut i Sveriges största ladd- och batteripark för lastbilar. Parken uppförs tillsammans med Falkenklev Logistik och Scania. Projektet är en del i en stor hållbarhetssatsning och förutom själva laddparken ska Soltech bygga en 1,5 hektar stor solpark.  

– Falkenklev Logistik har tagit klivet och investerat i eldrivna lastbilar. Tillsammans med Soltech frågade vi det lokala nätbolaget om hur stor anslutning det gick att få för fastigheten och fick då beskedet om en elanslutning om 2MW. Utifrån den optimerades sedan den tekniska lösningen, dels för laddstationen men även för batteriparken. Projektet möjliggör elektrifieringen av lastbilsflottan men också att vi kan balansera elnätet. Vi matar in all el på nätet under ett och samma paraply. När man tankar kan det vara energi från solparken. Det är ett väldigt roligt projekt där vi bidrar till lösning på klimat- och effektutmaningar på samma gång. Klimatutmaningen löser vi med sol och snabbladdning, och effektutmaningen med batteriparken. 

“Projekten är avgörande för att lyckas med omställningen” 

Att projekt som tillåter snabbladdning av lastbilar realiseras är en nyckel i den energiomställning transportsektorn nu siktar på, och befinner sig i.  

– Om det inte byggs ett nätverk av snabbladdare kommer transportsektorn inte att kunna ställa om. Att koppla på solel på elnätsanslutningarna gör att vi kan gå från fossila, till eldrivna lastbilar som tankas med förnyelsebar energi. Ladduttagen kompenseras med solel och den balanseras med ett ”jättebatteri” anpassat för storskalig produktion. Projekten är avgörande för att vi ska lyckas med den gröna omställningen, avslutar Rickard.  

Soltechkoncernen är en helhetsleverantör med tekniska lösningar som bidrar till den enorma energiomställning som just nu pågår i hela samhället. De utvecklar, säljer, installerar och optimerar alltifrån tak och fasader med fullt integrerade solceller till laddstolpar och batterier. Soltechkoncernen har byggts genom förvärv av unika, innovativa bolag som fortsatt drivs av entreprenörer och som tillsammans kan tillgodose behov genom hela värdekedjan för solenergilösningar. Tillsammans med sina kunder och investerare arbetar Soltech mot målet inställt. Framtidens energi är förnybar.  

Läs mer om Soltech Energy Solutions.