ANNONS FRÅN ELFACK

Sverige och Testlab i framkant inom effektiv belysning

Christofer Silfvenius, Energimyndighetens Testlab. Foto: Oskar Lürén, Energimyndigheten

Med siktet inställt på klimatmålen sker insatser världen över för att öka energieffektiviseringen. Ett tydligt exempel är belysning, som stod för 15-19% av den globala elanvändningen 2005 och förväntades dubbleras om inget gjordes.

Publicerad Uppdaterad

Tack vare en snabb teknikutveckling av LED i kombination med införandet av styrmedel världen över som ställer minimikrav på energieffektivitet, har elanvändningen för belysning istället bromsat in eller till och med minskat, samtidigt som allt fler människor fått tillgång till belysning.

Energimyndigheten har stöttat arbetet med att utveckla effektiv belysning under flera decennier, men med satsningen på egen provningskapacitet sedan 2011 i myndighetens Testlab, är Sverige unika i sitt arbetssätt för att främja utvecklingen av effektiv belysning både inom och utanför EU.

Globalt är belysningsfrågan minst sagt komplicerad. Medan man i vissa områden kämpar för att byta ut gammal, ineffektiv och dålig belysning, saknas elektrisk belysning helt och hållet i andra områden.

- Belysning är en grundläggande tjänst och något de flesta av oss tar för givet och förlitar oss på för att kunna läsa, skriva och arbeta även efter att solen går ner. Samtidigt uppskattas en miljard människor vara utan elektrisk belysning idag. För att kunna skapa en framtid där alla får tillgång till bra belysning behöver det göras hållbart, längs hela kedjan från tillverkning, användning till återvinning. Om det ska fungera, krävs kloka och kraftfulla styrmedel, säger Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten.

- Inom EU har lagstiftningarna om ekodesign respektive energimärkning spelat en direkt avgörande roll som styrmedel för utvecklingen mot effektivare apparater, däribland just belysning. Den 1 september 2009 började de första kraven ställas på belysning, vilket var inledningen på den mycket uppmärksammade utfasningen av den mer än 100 år gamla glödlampan. För att bistå övergången till en effektivare och samtidigt lika bra eller bättre belysning, tog den svenska Energimyndigheten 2010 fram en belysningsstrategi med mål om att främja bra och hållbar belysning tillgänglig för alla, i kombination med minskad miljöpåverkan, samt ökade satsningar på forskning och utveckling. I strategin ingick även att genomföra stora utbildningsinsatser av alla aktörer, från tillverkare och återförsäljare till inköpare och användare.

Året efter det, 2011, tog Energimyndigheten också beslut om att komplettera myndighetens existerande Testlab med belysningsprovningar, för att bygga upp en egen teknisk kompetens som stöd till strategins alla delar.

- Det är fantastiskt att ha labbet i egen regi. Här kan vi utföra tester i realtid, bearbeta det grundmaterial vi har med kompletterande mätningar och få ut information som vi kan analysera vidare. Det vi jobbar med ligger så nära allas vardag och vi kan hjälpa till och ge svar tack vare den tekniska kunskapen och de mätdata vi får fram här. En av våra stora styrkor är att vi arbetar med både bredden och spetsen. Vi jobbar med företag som får ut ny teknik ut på marknaden men också med de lampor som säljs via butik som konsumenter använder i sin vardag, berättar Helena Holm, projektledare på Energimyndigheten.

I Testlab bedrivs en mängd tester kring olika ljuskällor och deras funktion, livslängd och kvalitet. Detta gör man för att:

  • Ta fram tekniska underlag inför förhandling av utökade lagkrav samt tillhörande teststandarder
  • Utöva marknadskontroll av ljuskällor när väl lagkraven är på plats
  • Ge konsumenter information om prestanda hos existerande ljuskällor
  • Bistå vid framtagandet av upphandlingsunderlag

- I labbet försöker vi mäta så mycket som möjligt av det som finns på marknaden för att kunna kommentera förslag till lagtexter samt andra förslag på hur man ska fortsätta transformera marknaden. Det senaste året har vi till exempel testat en ny metod för att kontrollera livslängden på lampor som påstås hålla i 25 år. Vi har även gjort tester som visar att det går att ställa krav på lampors flimmernivåer, berättar Christofer Silfvenius, belysningsexpert på Energimyndigheten.

Just nu är utfasningen av kvicksilverbaserade lysrör på tapeten och det pågår en hård debatt inom delar av belysningsbranschen kring detta. Många argumenterar för att nya LED-rör som ersättare för gamla lysrör inte fungerar med den gamla armaturen, antingen för att det inte skulle vara godkänt ur elsäkerhetssynpunkt, eller för att de optiska egenskaperna skulle förändras till det sämre, och därmed kräva ett byte av hela armaturen till en ny, LED-baserad armatur. Något som Christofer och hans kollegor kunnat undersöka i Testlab.

- I våra undersökningar har vi då kunnat konstatera att det  nu finns LED-rör på marknaden som kan ge samma optiska egenskaper och dessutom fungerar på ett elsäkert sätt med den gamla armaturen, dvs att det inte är nödvändigt att byta ut den gamla armaturen om man inte vill. I vårt lab finns utrustning som ger oss möjligheten att kontrollera den här typen av påståenden och ger oss egna underlag till diskussionen, säger Christofer.

Genom att ha en egen testverksamhet under eget tak och i egen regi är Energimyndigheten unika i sin belysningsstrategi. När andra länder outsourcade testningen satsade Sverige hårdare och har skapat en verksamhet som utbildar, testar och stöttar marknaden på vägen mot en mer effektiv belysning.

Elfack är, tillsammans med Power Circle Summit och Switch, en samlingspunkt för just utbyte och spridande av kunskap inom el, kraft, ljus och informationsteknologi. På Elfack samlas branschen för att ta del av ny teknik och innovationer. Den 3-6 maj 2022 tar Elfack plats på Svenska Mässan i Göteborg.

FAKTA OM TESTLAB:

  • Har utfört cirka 1000 mätningar per år (mäter flera lampexemplar för varje modell och tar fram ett genomsnitt.
  • Har utfört marknadskontrollprovningar för 150 olika lampmodeller
  • Mätningar har gjorts för att ta fram underlag inför förhandlingar, utveckling av testmetoder eller för konsumentinformation.
  • Har varit med och röstat om cirka 130 olika teststandarder
  • Har bidragit till utveckling av en särskild testmetod för att kontrollera livslängden hos ljuskällor
  • Har deltagit med egna underlag i nästan samtliga omröstningar sedan 2008 vad gäller ekodesignkrav på ljuskällor

Annonsinformation

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till brandarena@nyteknikgroup.se.