ANNONS FRÅN SWEDISH FOR PROFESSIONALS

Svenskundervisning integrerar internationella talanger

–Vi ser en framtid där språk inte längre utgör ett hinder mellan företag och kompetens eller individer och deras fulla potential. Språkundervisning på arbetsplatsen ser vi som en naturlig del av det globala arbetslivet, säger Sandra Sjölander på Swedish for Professionals.
—Beroende på deltagarnas språknivå och vad kunden önskar, kan kurserna fokusera på vardagssvenska eller på mer professionell yrkessvenska. Vi har branschspecifikt material och mycket material för affärssvenska med övningar i att skriva professionella mail, framförande av presentationer, svenska för möten med mera, säger Frida Lindqvist på Swedish for Professionals.

Med ett pragmatiskt och kreativt fokus i svenskundervisningen hjälper Swedish for Professionals företag att ta tillvara på global kompetens.

Publicerad Uppdaterad

"Blended learning" och egen spelutveckling är delar av utbildningsföretagets satsningar inom EdTech. Bland Swedish for Professionals kunder finns bland annat Klarna, Spotify, Dynamo och rekryteringsföretaget Incluso.

En dörröppnare till näringslivet

–Vi ger utländska medarbetare en nyckel som låser upp dörrar till det svenska näringslivet och olika forum i samhället. Integration handlar om kommunikation på flera plan och med ökade kunskaper inom språk och kultur står både individer och företag som vinnare, säger Sandra Sjölander, VD för Swedish for Professionals.

Det är ett faktum att fler och fler företag i Sverige använder sig av engelska som koncernspråk, men för mycket av det sociala i samhället är språket en viktig nyckel. Genom språket förmedlas stora delar av den svenska kulturen som inte kan urskiljas på annat vis, menar Sandra Sjölander.

Ett annat faktum är att Arbetsförmedlingen prognostiserar en arbetskraftsbrist där vi behöver invandring för att täcka efterfrågan på arbetsmarknaden, samtidigt som det går att se att ett hinder mellan företag och efterfrågad kompetens är just brist på språkkunskaper.

Nödvändigt i konkurrensen av talanger

Svenska företag måste kunna konkurrera om viktiga talanger på en global marknad och i fall där arbetsspråket är svenska, är behovet av att behärska svenska självklart. I företag där arbetsspråket är engelska, är svenskundervisning en konkurrensfördel som hjälper företag att attrahera, integrera och bevara kompetenta medarbetare. För att vilja stanna i ett land och samhälle är språk och kultur en viktig del, både för att underlätta interkulturell kommunikation och för att öka individens trivsel.

Swedish for Professionals erbjuder innovativa svenskkurser där anställda kan kombinera arbetsliv och språkinlärning. Med tanke på yrkesverksammas ofta hektiska scheman anordnas kurserna på arbetsplatsen, vid en tid som passar medarbetarna.

–Vi vill bidra till en hållbar integration och mångfald i det svenska samhället och i svenskt näringsliv. Både individer och företag tjänar på att överbrygga bristen på språkkunskaper, säger försäljningschef Frida Lindqvist.

Eleverna arbetar i blandade lärmiljöer där interaktiva övningar på lektionerna varvas med användandet av digitala verktyg, som möjliggör för deltagarna att öva på sina språkkunskaper mellan varje kurstillfälle. Utbildningsföretaget ser stor förbättringspotential vad gäller teknik inom språkinlärning och utvecklar både applikationer och webb-baserade verktyg. Inom ett par veckor kommer “En or Ett-appen” att släppas, i syfte att hjälpa icke-svensktalande att särskilja på när dessa två begrepp ska användas framför ett substantiv - ett koncept som väldigt många har svårt för få grepp om.

–Vi har haft deltagare som upplever att det finns lika många regler som undantag. “En or Ett”-appen är tillägnad dem, och fungerar även som ett hjälpmedel för fler som lär sig svenska, säger Sandra Sjölander.

Uppgiften i fokus

Swedish for Professionals jobbar på att spelifiera fler delar av svenskundervisningen. Förutom “En or Ett”-appen är ett ytterligare spel under utveckling in-house, med fokus på upplevelsebaserat lärande. Spel är ett roligt och utvecklande medium med möjlighet till att avancera inom språket utan att medvetet uppmärksamma att det i grunden handlar om språkundervisning. Uppgiften är i fokus istället för “nu lär jag mig språk”. Med Claudia Olsson som grundare, expert inom digitalisering, grundare till Exponential AB och medskapare av Handelshögskolans ledarskapsprogram Decoding X, känns det naturligt att Swedish for Professionals har ambitionen och förutsättningarna för att utvecklas i takt med tekniken.

–Det finns en enorm drivkraft vad gäller spel då det är både roligt och utvecklande samtidigt som det är engagerande och visar goda resultat som inlärningsverktyg. Genom spel kan fler hitta lusten i att lära sig ett nytt språk, säger Frida Lindqvist.

Förutom de digitala verktygen får deltagarna tillgång till skräddarsytt kursmaterial. Kursmaterialet är temabaserat, med innehåll som är relevant för deltagarnas yrkesliv och sociala sammanhang. Det bidrar till en brantare inlärningskurva eftersom språkkunskaperna går att applicera i situationer som ofta förekommer i deltagarnas vardag.

Anhöriga inbjuds att delta

Vissa företag väljer även att erbjuda kurser där medarbetarnas anhöriga inbjuds att delta. Detta är ett sätt att inkludera de medföljande i språkinlärningen, men också att erbjuda nätverksbyggande för dem. Många medföljande har svårigheter att hitta jobb i Sverige på grund av att de inte behärskar det svenska språket eller har ett bristande nätverk. Genom att erbjuda kurser för anhöriga till de anställda visar företagen vidare att de bryr sig om sina anställda och vill att deras liv i Sverige, i sin helhet ska fungera bra då livet utanför arbetsplatsen är minst lika viktigt för de anställdas trivsel i det nya landet.

Swedish for Professionals erbjuder även workshops i svensk kultur- och affärskultur till företag att inkludera i sin introduktionsutbildning för internationella medarbetare.

–I ett globalt samhälle, blir interkulturell kommunikation allt viktigare att bemästra. Vi ger utländska medarbetare en inblick i den svenska kulturen och går på djupet med historia och förklaring till varför vår kultur ser ut som den gör. Det hjälper dem att navigera kulturen på sin arbetsplats, säger Frida Lindqvist.

Skräddarsydda kurser

Swedish for Professionals skräddarsyr kurserna efter behov. Kunderna är företag inom flera olika branscher, med många inom IT, finans och arkitektbranschen. Bland annat samarbetar man med Klarna och Dynamo som valt att satsa på sina medarbetare genom att erbjuda ett stort mervärde i form av svenskundervisning under arbetstid. Spotify har också ett samarbete med företaget då även de valt att erbjuda sina internationella medarbetare kurser i svenska på arbetstid.

—Beroende på deltagarnas språknivå och vad kunden önskar, kan kurserna fokusera på vardagssvenska eller på mer professionell yrkessvenska. Vi har branschspecifikt material och mycket material för affärssvenska med övningar i att skriva professionella mail, framförande av presentationer, svenska för möten med mera, säger Frida Lindqvist.

Coacher med internationell erfarenhet

Språkcoacherna som undervisar har ofta egen internationell erfarenhet, och har därmed insikt i hur det är att möta en ny kultur. I rekryteringen av språkcoacherna bedöms de sökandes svenskkunskaper, ledarerfarenheter, internationella erfarenhet och pedagogiska förmåga men framförallt: driv och engagemang.

–Våra språkcoacher utmärker sig genom ett starkt driv och en passion för integration och kommunikation. I våra kursutvärderingar får språkcoacherna väldigt höga betyg från deltagarna, säger Sandra Sjölander.

–En investering i svenskundervisning signalerar att företaget satsar på och bryr sig om sina anställda, värderar mångfald och har ett intresse av att rekrytera globalt. Vi gör lärandet intuitivt genom att använda oss av interaktivitet i olika former, och med den senaste kunskapen inom EdTech, Gamificiation och inlärningsmetoder.

–Vi ser en framtid där språk inte längre utgör ett hinder mellan företag och kompetens eller individer och deras fulla potential. Språkundervisning på arbetsplatsen ser vi som en naturlig del av det globala arbetslivet, säger Sandra Sjölander.

För mer information:

www.swedishforprofessionals.com