ANNONS FRÅN TRÄ & TEKNIK

Svenskt limträ - en viktig del i utvecklingen av cirkularitet inom byggbranschen

För att anlägga hållbara byggnader och konstruktioner behövs kunskap redan i projekteringsstadiet. Svenskt limträ är konstruktionsmaterialet som banar väg för kommande generationer samtidigt som det möjliggör demontering istället för rivning.

Publicerad Uppdaterad

Johan Fröbel är chef över teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä. En branschorganisation som jobbar med uppdraget om att bredda marknaden för trä genom att inspirera, informera och instruera. En stor del av Svenskt Träs mission handlar om att nå ut till arkitekter, konstruktörer och inredare för att redan i projekteringsskede kunna planera för byggnader och konstruktioner i limträ.

- Vi måste bygga hållbart från början och ha en cirkulär affärsmodell redan när vi väljer material. Limträ har otroligt många fördelar, det är en förnybar råvara som dessutom är ett av våra starkaste konstruktionsmaterial i förhållande till sin vikt. Om vi, exempelvis, bygger en hall med limträstommar idag kan man i framtiden, istället för att riva byggnaden, demontera det och återanvända stommen, säger Johan Fröbel.

Limträ är ihoplimmade, hållfastsorterade lameller som ofta består av gran. I synnerhet ses limträ som ett hållbart, starkt och formstabilt konstruktionsmaterial men det estetiskt tilltalande utseendet gör att limträ också är uppskattat ur en skönhetsaspekt. I Sverige har vi använt limträ sedan år 1919 men under de senare åren har materialet fått ett rejält uppsving. I takt med att debatten om cirkulär ekonomi liksom cirkulärt byggande blir allt mer het använder företag såväl som privatpersoner limträ dels tack vare dess många fördelar jämfört med andra konstruktionsmaterial och dels som ett sätt att signalera hållbarhet i sitt byggande.

- Det handlar om cirkularitet genom material. Genom väldokumenterade byggen kan vi använda alla delar av träet, även sådana delar som exempelvis kapas av vid ett bygge eftersom de kan användas vid ett annat. Det finns enorma fördelar med att arbeta med limträ. Det kan återvinnas, återanvändas och det klarar aggressiva miljöer. Dessutom är energiförbrukningen för att tillverka limträet mindre än den förbrukning som andra konstruktionsmaterial kräver, säger Johan Fröbel.

Trots att infasningen av limträ redan i projekteringsskedet öppnar upp möjligheten för ett cirkulärt byggande kan materialet även användas för att förstärka, eller bygga på, befintliga byggnader.

- Ett bra exempel på när man sluppit riva ett hus tack vare limträs fördelar som formbart, tåligt och lätt i förhållande till sin egen vikt är Stadshotellet i Skellefteå. Man hade behov av fler våningar och byggde således på tre våningar i limträ och KL-trä. Man kunde täcka behoven utan att behöva bygga ett nytt hotell från grunden, säger Johan Fröbel.

Samtidigt som byggindustrin genomgår en snabb digitalisering och konstruerar både mer och snabbare står vi även i en utvecklingsfas där klimat, resurser och återvinning står i fokus. Det gör att cirkulärt byggande är en förutsättning för att idag liksom i framtiden kunna bygga i samma utsträckning men inte överskrida resurstillgångar.

Svenskt Trä arbetar aktivt för att föra fram budskapet om limträ som en stark kandidat i cirkulärt byggande. Och ytterligare en betydande faktor som gör träet attraktivt är att själva byggprocessen orsakar mindre störningar än vid användandet av flera andra konstruktionsmaterial. Limträets lätta vikt är fördelaktigt då större mängd material kan lastas på varje transport och möjliggör därför färre transporter. Även själva byggarbetet är betydligt tystare jämfört med byggarbeten där andra konstruktionsmaterial används. Miljön runt om bygget i fråga störs med andra ord mindre, vilket är en aspekt som är viktig att ta i beaktning i utvecklandet av cirkulärt byggande.

- Byggsektorn bidrar till en stor del av koldioxidutsläpp och just nu utvecklas många materialslag för att vara bäst i klassen. Vi måste helt enkelt tänka mer cirkulärt och få en än bättre byggsektor i Sverige. Sverige är ett föregångsland när det kommer till hållbara byggen men jag tror att miljön kommer att bli en viktig del av upphandlingen av konstruktionsmaterial i framtiden. Allt kanske inte bara är pris, utan även miljö. Vad har minst klimatbelastning? säger Johan Fröbel.

Att fortsätta diskussionen om cirkularitet inom byggbranschen och på vilka sätt vi kan uppnå det är inte bara bra utan även nödvändigt. På Svenska Mässan i Göteborg  20 augusti - 2 september 2022 går Trä & Teknik av stapeln. Det är Nordens största mötesplats för träindustrin och en plats för intresserade att ta del av inspiration, nya affärsmöjligheter och framförallt ny teknik.

Trä & Teknik, den nordiska mötesplatsen för alla som är intresserade av eller arbetar med trä, arrangeras den 30 augusti – 2 september 2022 på Svenska Mässan i Göteborg

Annonsinformation

Svenska Mässan Gothia Towers är en av Europas största integrerade mötesplatser med ett unikt cityläge i centrala Göteborg. Svenska Mässan Gothia Towers arrangerar och driver mässor, möten, hotell, restauranger, spa och en showarena. Varje år välkomnas drygt två miljoner besökare till mötesplatsen. Svenska Mässan Gothia Towers ägs av en privat, oberoende stiftelse, Svenska Mässan Stiftelse. Stiftelsens uppdrag är att främja näringslivet och varje år genereras drygt 3,2 miljarder kronor i turistekonomiska effekter.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se