ANNONS FRÅN SSAB

Svenskt avancerat höghållfast stål säkrar elbilens klimatpåverkan

I takt med att elbilarna ökar i antal förflyttas fokus från bilarnas användarfas till deras produktionsresa. Därför är det en framtida utmaning för elbilstillverkare att se till bilens hela livscykel.

Publicerad Uppdaterad

– När fordonstillverkare ska se till bilens hela livscykel, kan valet av tillverkningsmaterial spela en stor roll, säger Jonas Adolfsson, som jobbar med affärs- och projektutveckling inom mobilitet på SSAB.

Den svenska ståltillverkaren SSAB:s sortiment av Docol-stål levereras till många av världens bilmärken. Men en utmaning för framtidens biltillverkning är att stålindustrin i dag är en stor källa till de globala koldioxidutsläppen. Därför menar Jonas Adolfsson att en miljöomställning inom stålbranschen måste ske för att göra biltillverkningen hållbar på riktigt.

”Det är hög tid för elbilsleverantörerna att se över sina materialval, vilken tillverkningsmetod de har och hur de kan minska sina klimatavtryck,” säger Jonas Adolfsson.

Läs mer om SSAB:s sortiment av Docol-stål här.

Världens första fossilfria stål

För att möjliggöra den nödvändiga klimatresan som stålindustrin står inför har SSAB tillsammans med LKAB och Vattenfall utvecklat en revolutionerande produktionsprocess, Hybrit, som kan framställa världens första fossilfria stål, där tillverkningsteknikens enda biprodukt blir vatten och på det viset underlätta en ren elbilstillverkning.

– Som ett av det mest miljöeffektiva stålbolagen anser vi att det ligger i våra händer att skapa ett miljövänligt stål. Vårt mål är att leda branschen till en helt koldioxidfri framtid, förklarar Jonas Adolfsson och fortsätter:

– Slutprodukten blir densamma – med precis likadana egenskaper som dagens högkvalitativa Docol-stål. Stålet har samma typ av formbarhet och är precis lika starkt och säkert. Den enda skillnaden är att tillverkningen sker med fossilfri el och biobränslen.

Nyfiken på fossilfritt stål? Läs mer här.

Helt hållbar värdekedja

Intresset för SSAB:s fossilfria stål är redan stort bland många biltillverkare och deras underleverantörer. Målet är att år 2026 kunna erbjuda det miljövänliga stålet till marknaden och att år 2045 enbart producera stål via den fossilfria tekniken.

– Det är hög tid för elbilsleverantörerna att se över sina materialval och hur mycket koldioxidutsläpp de orsakar, vilken tillverkningsmetod de har och hur de kan minska sina klimatavtryck, säger Jonas Adolfsson och tillägger:

– Genom att redan idag välja återvinningsbart stål i kombination med tillverkningsmetoder som kräver lägre energiförbrukning har man en bra grund. Med det fossilfria stålet kommer vi sedan kunna förse fordonstillverkarna med en helt hållbar värdekedja, vilket kommer bli allt viktigare när myndigheters och marknadens krav på tillverkarna ökar.

Annonsinformation

Docol-stål
Docol avancerade höghållfasta stål levereras av SSAB till fordonstillverkare på en global marknad. Det höga styrka/vikt-förhållandet betyder att man kan använda tunnare stål utan att offra hållfastheten – för att få lägre vikt, högre bränsleeffektivitet, bättre köregenskaper och lägre kostnader.

Läs mer om Docol-stål här.

Hybrit
Hybrit är ett initiativ som startades 2016 av SSAB, LKAB och Vattenfall för att revolutionera stålindustrin. Med HYBRIT-tekniken syftar SSAB till att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet kommer att bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Målet är att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent.

Läs mer om Hybrit-teknologin här.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se