ANNONS FRÅN SAAB

Stridsflygplanet Gripen – en del av Sverige

Sverige är unikt på många sätt. Ett av dem är att vi producerar avancerade försvarssystem. Det gör Saabs produkter unika och anpassade efter våra förhållanden och vårt geopolitiska läge.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Sverige är vidsträckt, med långa kuster, täta skogar och ett tufft klimat. Få människor på stor yta och begränsade resurser. Så hur försvarar vi oss på bästa sätt? Delvis genom att utveckla försvarssystem som är unikt anpassade till just svenska förhållanden. Ubåtar som glider ljudlöst och oupptäckt genom den svenska skärgården. Fartyg som manövrerar med lätthet i Östersjöns grunda, bräcka vatten. Ett högteknologiskt stridsflygplan som skyddar oss och bevakar våra gränser. Som inte bara är optimerat för att möta en av världens tuffaste motståndare, utan som samtidigt är kostnadseffektivt och möter det svenska försvarets resurser.

Vi pratar om Gripen. De svenska kraven och förutsättningarna gör att det har utvecklats så effektivt som möjligt, samtidigt som det uppfyller Försvarsmaktens behov. Därför kan Gripen bland annat starta och landa på landsvägar, vilket är absolut nödvändigt för att kunna sprida ut flygplanen över landet. Det behövs endast en tekniker och tre till fem värnpliktiga för att tanka och ladda om flygplanet på bara tio minuter. Att byta en motor i fält tar ungefär en timme. Gripen är ryggraden i både Sveriges och flera andra länders luftförsvar.

Så skyddar försvarsindustrin oss från hot

Den senaste versionen, Gripen E, är vid första anblick lik den tidigare versionen Gripen C/D. Men det är i själva verket ett helt nytt stridsflygplan – världens första helt digitaliserade. Tack vare en unik plattform som bygger på världsledande hård- och mjukvara kan Gripen E snabbt och kostnadseffektivt uppdateras efter rådande hotbild och i takt med att tekniken utvecklas, från ett uppdrag till ett annat. På så sätt ligger Gripen E hela tiden i framkant av den teknologiska utvecklingen.

Gripens huvuduppgift är att agera mot hot från fiender både i luften, till sjöss och på marken. För att klara det kan Gripen bland annat utrustas med precis de vapen som behövs för att lösa uppdraget. Men avancerade vapen är inte det enda som behövs. För att nå luftherravälde och säkert komma tillbaka till basen efter avslutat uppdrag, krävs att man också har kontroll över slagfältet och ligger steget före sina motståndare. Därför använder Gripen unika sensorer som samlar in, tolkar och fördelar data, både från sina egna och från andra plattformar. Det ger Gripen förmågan att tyst kunna lokalisera hot och på så sätt få ett övertag över vad som händer på slagfältet.

Sverige är i dag ett av endast fem länder i hela världen som kan utveckla och tillverka ett eget stridsflygsystem. Saab är stolta över det, och vi kommer att fortsätta göra det på vårt svenska sätt: smart, effektivt, innovativt och högteknologiskt.