ANNONS FRÅN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

Nu testas 5G-teknik för välfärdssektorn

Innovationskraften i Norrland drivs av nyfikenhet och kunskap. Det gäller även för 5G i välfärdssektorn. Med projektet ”5G för vård och omsorg i Övre Norrland” bjuder LTU in företag att testa nya 5G-lösningar i småskaliga miljöer.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Norra Sverige har länge varit en intressant utvecklings- och testarena för innovationer och ny teknik inom vitt skilda branscher och användningsområden. I ett unikt projekt samarbetar LTU med små och medelstora företag som vill testa ny utrustning och 5G-teknik i vårdnära miljöer.

– Många uppfattar Norrland som en innovativ region, kända för grönt stål, grön gruvnäring och avancerade tester av bilar. Och nu när sektorn vård och omsorg har stort behov av personal, tycker vi att det är intressant att se hur 5G-tekniken kan lösa delar av behoven, säger Karl Andersson, professor i distribuerade datorsystem vid LTU.

Nya tekniklösningar underlättar både för anställda och patienter. Men målet med projektet är också att stärka branschen i Norrland med ny kunskap och arbete kring innovation och 5G.

– Vi välkomnar företag att testa 5G-teknik i verkliga miljöer. Vår 5G-testbädd finns vid LTU och används i projektet som har varit igång ett tag. Men vi plockar inte ner utrustningen när det ska avslutas.

Läs mer om 5G-projektet vid LTU

Tester pågår i Storuman och Övertorneå

I Storuman görs nu en utbyggnad vid Storumans Sjukstuga där delar av lokalerna har utrustats med 5G för tester av nya lösningar. Här finns hälsocentral, tandläkarmottagning, akutmottagning, vårdavdelning och hemsjukvård under samma tak.

– Ett annat projekt är i Övertorneå med en 5G-utbyggnad på Särkivaaragården som har hälsocentral och ett äldreboende. Övertorneå är en modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Här har man bland annat testat fallsensorer, berättar Karl Andersson.

Att 5G är viktigt för välfärdssektorn är självklart. Femtio gånger snabbare dataöverföring och högre stabilitet betyder högre patientsäkerhet i jämförelse med dagens 4G-nät. Mycket utrustning finns även för att övervaka brukare som till exempel blodtrycksarmband och larm.

– 5G öppnar upp för nya innovativa, digitala vård- och omsorgstjänster med ökad trygghet och livskvalitet för individen och anhöriga. Samtidigt som det underlättar för de som arbetar i vård och omsorg.

Läs mer om 5G-projektet vid LTU

Småskalig miljö en fördel

Karl Andersson vill också slå ett slag för att testbäddarna finns just i glesbygdens Norrland.

Han hoppas också att medverkande företag i förlängningen ska kunna erbjuda lösningar och produkter som når nya marknader utanför hemmaregionen.

– Jag ser detta som ett mycket bra tillfälle för företagen i norr att testa sin teknik i en kontrollerad miljö och på ett strukturerat sätt. Man får också snabb feedback på hur tekniken fungerar i 5G-miljö. Vi har tagit ut labben ut i verkligheten. Detta gör oss ännu mer relevanta att arbeta med i olika sammanhang,

Karl Andersson fortsätter:

– Min uppfattning är att många upplever det som enklare att göra tester i en småskalig miljö med gott om det utrymme och den plats som vi kan erbjuda här på landsbygden och i norra Sverige. Det finns också en närhet mellan olika aktörer och en stor nyfikenhet på ny teknik och dess användning i verkliga miljöer, avslutar Karl Andersson.

Projektet ”5G för vård och omsorg i Övre Norrland” ägs av LTU och drivs tillsammans med Region Norrbotten, Region Västerbotten samt kommunerna Övertorneå, Luleå, Storuman och Skellefteå. Partners är även Ericsson, Telia Company och Tieto EVRY. Huvudfinansiär är Europeiska regionala utvecklingsfonden för Övre Norrland, inom insatsområdet "Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation". Projektperiod: januari 2020 – april 2023.