ANNONS FRÅN SKF

Lager från SKF blir viktig komponent för elektriska flygplan

För vår möjlighet att uppnå klimatmålen måste flygindustrin genomgå en förändring. I ett nytt samarbete bidrar SKF till utvecklingen av det första helelektriska flygplanet för vertikal start och landning.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

Idag står flyget för drygt 4 procent av människans globala klimatpåverkan. En siffra som måste ner på nära noll till år 2050 för att nå målen i Parisavtalet. Energieffektiviseringen av dagens flygmotorer räcker inte till för att på egen hand möta det ökade antalet flygresor.

En begränsning som pekar på ett tydligt behov av nya lösningar.

Lilium har sedan 2015 utforskat möjligheten att bygga elektriska flygplan. Nu bidrar SKF med en nyckelkomponent i form av lager till flygplanets motor. Samarbetet ger industriföretaget en unik möjlighet att främja banbrytande innovation som kan komma att förändra hur vi transporterar både människor och gods.

Klimatneutrala flygresor

Med elektriska flygplan för vertikal start och landning (eVTOL) vill Lilium bygga bättre transportalternativ. Det innovativa företaget menar att den växande marknaden för elflyg har stor potential att förändra hur vi ser på luftfart och logistik och därigenom tillåta hållbar transport. Greg Zimmerman, Director Aerospace Business Unit på SKF, instämmer och betonar att industrin är under förändring.

– Med elektrifiering kommer flygindustrin att genomgå en transformation under kommande år. Vi är glada över att få vara en del av utvecklingen som leverantör av lager till Lilium Jets elmotor. Samarbetet går i linje med vårt strategiska fokus på hållbarhet och våra åtaganden för att uppnå målen i Parisavtalet. Vi är den första lagerleverantören med en dedikerad produktportfölj och ett starkt partnerskap inom detta spännande segment för elektriska flygplan, säger Greg Zimmerman.

Innovationskraft från SKF i elektrisk motor

SKF har bidragit till designen av flygplanets elmotor och efter att ett leverantörsavtal tecknats under 2023 ska företaget fortsatt stå för produktionen av elmotorslager. Gemensamma krafttag har tillsammans med gedigen bearbetning lett fram till att SKFs lagerkomponenter nu genomgår slutgiltiga certifierings- och kvalifikationstester.

Med ett dedikerat team inom elektriskt luftfart och teknisk support har SKF hjälpt Lilium att minska systemvikten, uppfylla kraven för flygindustrins certifieringar och möta målen för låga kostnader och korta ledtider. SKF har också erbjudit stöd till Lilium genom påverkans- och uthållighetstester vid företagets egna utvecklingscenter för flygindustrin i Valence, Frankrike.

– SKFs komponent spelar en viktig roll för vår elmotor och vi har imponerats av framstegen som blivit möjliga tack vare samarbetet. Vi valde SKF baserat på deras förmåga att tillhandahålla kvalitativa och säkra produkter. Avtalet går fullständigt i linje med vår leveranskedjestrategi, som grundas på starka partnerskap med etablerade Tier 1-flygbolag, säger Martin Schuebel, SVP Procurement Operations på Lilium Jet.

Snabba resvägar och effektiv logistik

Visionen är att flygplanen ska revolutionera regional luftmobilitet. Liliums plan möjliggör snabbare resor än befintliga höghastighetsalternativ och ska på så vis skapa hållbara transportnätverk. Jetmotorn bygger på traditionella principer i förenklad tappning. Ett enda elektriskt och utsläppsfritt rotorsystem driver motorerna som är integrerade i planets vingklaffar. En design som möjliggör manövrering genom vektoriserad dragkraft.

Tack vare motorernas flexibilitet kan Liliums flygplan starta och landa lodrätt utan landningsbana. Designen medför också fördelar för nyttolasten, den aerodynamiska effektiviteten och lägre ljudnivåer. Planen kan anpassas för en rad olika kunder och behov. De fungerar inte bara som privat- och passagerarflyg, utan kan också användas som fraktflygplan och stärka den utsläppsfria logistikmarknaden.

Innovation för hållbar transformation

För ett cirkulärt samhälle med nettonollutsläpp krävs industriell transformation. Genom att låta hållbarhet genomsyra verksamheten strävar SKF efter en bättre morgondag. En ambition som spelat en viktig roll för samarbetets framgång. SKF står fortsatt inför en spännande tid när tekniska lösningar som främjar industrins hållbara omställning ska utvecklas.

Läs mer om hur SKF arbetar för en hållbar verksamhet.