ANNONS FRÅN NACKA KOMMUN

Genuint intresse för stadsbyggnad i fokus för Nackas exploateringschef

Möt Nina Morling, Nacka kommuns nya exploateringschef. Med fokus på att förverkliga Nackas övergripande vision och mål för stadsutveckling jobbar hon i takt med miljö och Nackaborna. Målet är att bygga 20 000 nya bostäder och skapa 15 000 nya arbetsplatser till 2035.

Publicerad Uppdaterad

– Efter ett antal år på Stockholm stads exploateringskontor var det dags att se hur en annan kommun arbetar. Nacka var intressant för de stora infrastruktursatsningarna, de omfattande planerna på ny bebyggelse och kommunens goda marknadspotential. Dessutom hade jag några gamla kollegor som bytt till Nacka samt ett gott intryck av ledningen i stadsutvecklingsprocessen, något som bekräftats nu när jag är på plats, säger Nina Morling. 

Som exploateringschef är frågorna och utmaningarna stundtals många och komplexa

– Att komma ny till en arbetsplats är alltid en utmaning men bortsett från det så skulle jag säga att den främsta utmaningen är samordningen inom de stora infrastruktursatsningarna som rör den nya tunnelbanan och det som kallas ”Mötesplats Nacka”, berättar Nina Morling.

Hon understryker att det som är svårt många gånger även är det som gör jobbet roligt.

– I Nacka äger inte kommunen så stor del av den exploaterbara marken vilket än mer än annars kräver samverkan med andra markägare och exploatörer om hur kommunen ska utvecklas och bebyggas. Det är helt enkelt många och komplexa frågor med olika tongivande aktörer som ska samordnas. Det är både utmanande och samtidigt det som gör jobbet roligt.

När tunnelbanan står klar i Nacka kommer restiden mellan Stockholms city och Centrala Nacka vara 12 minuter. Närheten till både stadens puls och naturen kommer då att förstärkas ytterligare.

– Nacka är natur- och vattennära och samtidigt nära den centrala staden. Det är därför jag tror så mycket på Nacka som stadsutvecklingsområde. Här finns både tät stadsbebyggelse och naturnära förnyelseområden. Kontrasterna gör utvecklingen spännande.

Som exploateringschef med ansvar för många medarbetare har Nina Morling funderat mycket på sitt ledarskap.

– Jag jobbar med det jag gör för att jag är genuint intresserad av stadsbyggnad och vill att medarbetarna ska känna detsamma. Jag ser oss som ett team med olika roller där vi hjälper varandra för att ta oss framåt och uppnå våra mål. Alla är lika viktiga. Målet är att medarbetarna ska känna sig trygga, stimulerade och delaktiga i arbetet. Det är min uppgift som ledare att åstadkomma det och när det fungerar blir vi som mest framgångsrika.

En viktig del av ledarskapet är att bygga en tydlig kultur.

– Nu efter pandemin har vi luckrat upp synen på hur och var man jobbar och det är på både gott och ont. Det är bra att flexibelt kunna planera sitt liv och arbetsliv utifrån sin livssituation. Samtidigt är det viktigt att ledarskapet på arbetsplatsen bygger en kultur som är tydlig kring att man inte alltid behöver vara tillgänglig bara för att man kan, säger Nina Morling och tillägger:

– Själv är jag ganska bra på att vara engagerad när jag arbetar men sen fokusera på annat när jag är ledig och hoppas att det märks och kan bidra till balans hos medarbetarna.

Annonsinformation:

Nacka är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med ett fantastiskt läge. Med fokus på resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka befinner sig på en spännande utvecklingsresa och runt om i kommunen växer ännu mer hållbara och attraktiva livsmiljöer fram.

Blir du nyfiken på att veta mer? Här kan du läsa om hur det är att jobba i Nacka kommun.

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se