ANNONS FRÅN MSB

Framtiden finns i säker digitalisering

Säker digitalisering handlar mycket om informations- och cybersäkerhet. I branschen behövs alla typer av yrken, inte bara för teknikintresserade.

Cyberincidenterna ökar. Vi måste fokusera på säker digitalisering för att skydda vår information. Branschen informations- och cybersäkerhet är spännande och aktuell. Och den skriker efter din kompetens!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. Vid eventuella synpunkter, vänligen vänd dig till annonsören.

I dagens samhälle är det omöjligt att bedriva verksamhet utan information. Samtidigt vill vi på bästa och mest smarta sätt utnyttja digitaliseringens fördelar. Med fokus på informations- och cybersäkerhet skapas förutsättningar för säker och hållbar digitalisering. På det viset kan företag och organisationer skydda sig mot framtida cyberangrepp. Ett billigt sätt att undvika de kostnader ett intrång kan medföra.

Det finns även en varumärkesaspekt i säker digitalisering. För vem vill anlita ett företag där det förekommer it-incidenter?

En framtidsutmaning

Branschen lider av kompetensbrist och skriker efter medarbetare specialiserade på informations- och cybersäkerhet. Det är en spännande framtidsbransch där utmaningar inte tar slut.

– Sverige, Eu och Nato storsatsar för att möta cyberhot. EU kommer att sätta större press både på företag och EUs medlemsländer. Det handlar om alltifrån samverkan, lägesbild, kravställning och incidenthantering. Det är ett framtidsyrke. Som medarbetare på MSB kommer du vara i händelsernas absoluta centrum, säger Johan Turell, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Jobba med informations- och cybersäkerhet? Se mer om MSBs lediga tjänster

Säker digitalisering och cybersäkerhet är långt mer än teknik

Säker digitalisering och informations- och cybersäkerhet handlar långt ifrån enbart om teknik. It- och teknikutveckling är en stor del, men det behövs även ett fokus på informationshantering, på förmåga att kommunicera och förändra beteenden, samtidigt som det gäller att vara snabbrörlig och analysera sin omvärld.

– När du arbetar med säker digitalisering, informations- och cybersäkerhet bidrar du till att information både skyddas och håller hög kvalitet. Du bidrar också till samhällsnytta och ett säkrare samhälle. Arbetet kan handla om systemutveckling, eller att motivera medarbetare och förändra arbetssätt, säger Johan Turell, enhetschef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Vi på MSB, liksom branschen i övrigt letar inte bara efter tekniknördar. Olika typer av yrken behövs med inriktning på säker digitalisering eller informations- och cybersäkerhet. Beteendevetare, jurister, verksamhetsutvecklare, systemingenjörer med flera, alla kompetenser behövs.

Ytterligare ett viktigt steg mot ett cybersäkert samhälle är att ledningsgrupper tar de strategiska beslut som krävs, exempelvis att prioritera ett strukturerat säkerhetsarbete, anställa personal med rätt kompetens eller ge nuvarande personal de utbildningar som krävs för att bli säkerhetsmedvetna.

Ta dig in i branschen

Utbilda dig inom området genom att välja en egen inriktning eller komplettera med de universitet som har enstaka kurser i ämnet. Privata företag erbjuder även kurser i ämnet.

Studerar du vid universitet eller en högskola? Sök praktikplats eller göra examensarbete hos MSB.