ANNONSSAMARBETE MED ...

Forskningen som optimerar industrins processer

Industriföretag har nu chans att vara del av nya spännande forskningsprojekt inom automatisering vid Linköpings universitet. Forskningen formas utifrån företagens utmaningar och ger dem verktyg för en mindre tidskrävande och kostsam tillverkningsprocess.

Publicerad

Vid Linköpings universitet bedrivs forskningsprojekt inom automatisering baserad på designautomation, maskininlärning och multidisciplinär optimering. Projekten drivs inom Design Automation Laboratory som är en del av avdelningen för produktrealisering vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. De skapar goda möjligheter för utveckling av svenska tillverkningsindustrin.

– Med data och information i ett digitalt format kan väldigt många processer automatiseras. Utmaningen är att lista ut hur produktutveckling- och produktionsprocessen ska styras upp för att det ska kunna ske. Våra forskningsprojekt tar fram en fungerande metodik som kan appliceras på problem av liknande karaktär, säger Mehdi Tarkian, docent på Design Automation Laboratory.

Läs mer om hur forskningsprojekten vid LiU utvecklar svensk industri

Utvecklar effektiva lösningar

Flera av projekten har kommit till liv genom att företag inom industrin har hört av sig med ett problem. Ofta har det handlat om att en del av deras tillverkningsprocess är tidskrävande, kostsam eller ineffektiv. När problemet har passat in i ett intressant forskningsområde har ett samarbete inletts.

– Med företaget som partner utvecklar vi lösningar till deras utmaningar. Vi sätter upp ett långsiktigt projektmål som är att få fram användbar och verifierad forskning. Därtill har vi som ett kortsiktigt mål att vi ska kunna ge företaget utdelning för den tid de har lagt ner på projektet, säger Mehdi Tarkian.

För att verifiera sina modeller och metoder ytterligare söker nu Design Automation Laboratory vid Linköpings universitet nya industripartners till kommande projekt.

– Vi vill använda våra metoder för alla problem som förekommer i industri-Sverige och letar därför efter samarbetspartners inom så många olika typer av industrier som möjligt. Inget företag är för stort eller för litet, säger Mehdi Tarkian.

Förbättrar företagens arbetssätt

Genom sina forskningsprojekt har avdelningen samlat på sig en mängd erfarenheter och skapat verktyg som förbättrat företagens arbetssätt betydligt. Några industripartners som de samarbetar med är Siemens Turbomachinery, Hitachi ABB och Volvo Cars.

– Tillsammans med Volvo har vi utvecklat ett automatiserat verktyg för slangdragning i personbilars motorrum, något som vanligtvis är kostsamt och tidsödande. I samarbete med forskningscentret Fraunhofer-Chalmers fick vi fram en automatiserad optimering som genomförde kollisionsfri slangdragning med nästintill samma kvalitet som vid manuell dragning och reducerade tiden med 80 procent, säger Johan Persson, universitetslektor på Design Automation Laboratory.

Så kan företag inom tillverkning och produktutveckling få en unik helhetslösning

I ett annat projekt, e-Factory, samarbetade avdelningen med bland annat företagen Häfla Bruk, Weland och DJ Domestik som tillverkar spiraltrappor och rullbanor. De var i behov av att införa produktkonfiguratorer för att automatisera konstruktionen av kundspecifika produkter. Införandet gav möjlighet till stora tidsvinster.

Finansiering och teknik möjliggör

Forskningsprojekten har finansierats av Vinnova, Fordonsstrategisk forskning och innovation, Processindustriell IT och Automation, Produktion2030 och LIGHTer. Dessutom har de stöttats av företag som utvecklar teknik inom digitalisering för tillverkande industrier.

– Gemensamt för varje projekt är att det alltid finns ett involverat IndTech-företag. Hittills har det skett berikande samarbeten med XperDi, ProdTex, CAE Value och Monitor. Ibland finns även ett forskningsinstitut med i bilden, antingen Fraunhofer eller RISE. När projektteamet består av dessa, tillsammans med en industripartner som har ett behov, blir utfallet extremt bra, säger Mehdi Tarkian.

Unik chans att ta vara på

Många industriföretag är inte medvetna om att universitetets forskningsprojekt är en unik chans att få fram metoder och verktyg för att lösa just deras problem. Att förbättra sin process behöver inte vara komplicerat då det existerar många bra off-the-shelf-lösningar redan idag.

– Om företag har ett förbättringsbehov får de gärna höra av sig till oss. Vi ser fram emot att påbörja nya forskningsprojekt, avslutar Johan Persson.

Automatiserad design kan komma att förvandla industrin. Läs mer här!

Annonsinformation

Design Automation Laboratory vid Linköpings universitet bedriver forskning som syftar till att utveckla metoder, processer och verktyg inom designautomation, optimering och maskininlärning som tillämpas på konstruktion och produktion. Forskningen sker i samverkan med företag inom industrin och berör hela utvecklingsprocessen, från kundkontakt och konstruktion till beredning och montering. Läs mer här!

Detta är en annons. Den är inte skriven av Ny Tekniks redaktion. I det fall du har synpunkter på annonsens innehåll, vänligen vänd dig till annonsören.

Önskar du annonsera eller komma i kontakt med Ny Tekniks kommersiella redaktion? Skicka ett mail till agency@nyteknikgroup.se